ASK da sankcioniše poslanike koji nijesu prijavili sve prihode

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je podnio inicijativu Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) tražeći pokretanje postupka protiv 24 poslanika i poslanice i jednog gradonačelnika koji nijesu u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije prijavili tačne i potpune podatke u imovinskim kartonima.

Mediji su objavili, krajem 2017.godine, da su poslanici i poslanice vladajuće koalicije dobili, shodno odluci koju je potpisao generalni sekretar Skupštine Crne Gore, tzv. varijablu ili dodatak na zaradu. Početkom maja 2018.godine, kada je završena predaja i obrada imovinskih kartona javnih funkcionera, mediji su, takođe, ukazali da jedan broj tih poslanika i poslanica nije uredno prijavio navedeni dodatak na zaradu.

Tragom tih informacija i detaljnim uvidom u dostupne izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera za 2017.godinu, CGO je utvrdio da sljedeći poslanici nijesu dostavili podatke o navedenoj varijabili: Branimir Gvozdenović, Miodrag Radunović, Obrad Stanišić, Andrija Nikolić, Mirsad Murić, Ana Nikolić, Maja Bakrač, Predrag Sekulić, Željko Aprcović, Bogdan Fatić, Branko Čavor, Filip Vuković, Nikola Rakočević, Milorad Vuletić, Jovanka Laličić, Radule Novović, Danijel Živković, Momčilo Martinović, Andrija Popović, Ervin Ibrahimović, Nedžad Drešević, Mićo Orlandić, Genci Nimanbegu i Adrijan Vuksanović. Dodatno, tadašnji poslanik a sadašnji predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović, pored neprijavljivanja navedenog dodatka na zaradu, nije prijavio ni promjenu funkcije ASK-u na što je obavezan Zakonom o sprječavanju korupcije. »

Lažne vijesti – neprijatelji demokratije

Mediji koji gravitiraju između rijalitija i propagande ključni su vjesnici lažnih informacija. Iako to u osnovi ima za cilj diskreditaciju onih koji se kritički odnose prema nosiocima moći i donosiocima odluka, posljedice trpi čitavo društvo koje se na taj način dugotrajno kontaminira i demokratski urušava“, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.

CGO - Lažne vijest – neprijatelji demokratije »

Ubistvo Duška Jovanovića i nakon 14 godina nerazjašnjeno

Ubistvo direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “Dan” Duška Jovanovića ni nakon 14 godina nije razjašnjeno u cjelosti. Taj zločin ostaje i kao upozorenje mjere zarobljenosti državnih institucija političkim uticajem a što ograničava njihov profesionalan i odgovoran pristup radu u javnom interesu.

Na žalost, novinari su i u 2018. mete brutalnih napada, a državni organi ne pokazuju posvećenost da osiguraju zaštitu novinara i da obezbijede uslove za razvoj medijskih sloboda, posebno u dijelu onih medija koji imaju kritički odnos prema nosiocima moći.

Neprihvatljivo je i poražavajuće da ni nakon 14 godina ne znamo ko je naredio ubistvo Duška Jovanovića, i ko je sve i na koji način u tom zločinu učestvovao, ali i da nema odgovornosti za nedjelotvorno sprovođenje istrage. Najbolja potvrda da ovaj slučaj nikada nije adekvatno procesuiran je i činjenica da su direktni počinioci nakon toliko godina ostali neidentifikovani i da su i dalje na slobodi. »

NVO obilježile 26 godina nekažnjenog ratnog zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica

Memorijalnim skupom ispred CB Herceg-Novi obilježeno je 26 godina od ratnog zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglicai dalje bez krivične pravde za žrtve, bez spomenika, bez dana sjećanja i izvinjenja policije za nezakonito hapšenje civila i njihovo izručenje u svojstvu talaca vojsci Bosanskih Srba u maju 1992. godine. Od najmanje 66, a prema nekim procjenama i preko 80 izručenih civila, po pravilu Muslimana, iz sabirnog centra u Herceg-Novom preživjelo je samo 12.

MEMORIJALNI SKUP - 26 godina od zločina deportacije izbjeglica »

Sužen prostor za izbjegavanje odgovornosti u procesu pregovora sa EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore kojom je izmijenjen pregovarački okvir i uspostavljena Kancelarija za evropske integracije pri kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, a koju vodi Glavni pregovarač u statusu ambasadora. Ovaj model, koji je CGO i ranije predlagao ukazujući na sistemsku neuklopljenost Ministarstva evropskih poslova, može biti efikasniji, podsticajniji i suštinski podržavajući za pregovaračku strukturu sa najvišeg političkog nivoa. Imajući u  vidu da se u mnogim oblastima kao ključni uzrok izostanka rezultata identifikuje politička volja ovim se značajno smanjuje prostor za dalje manevrisanje i izbjegavanje odgovornosti.

U šest godina pregovora sa EU, Crna Gora je pokazala nizak stepen strateškog promišljanja, lutanja u uspostavljanju najadekvatnijeg pregovaračkog modela kojim bi se obezbijedio inkluzivan i transparentan okvir, ali i potrebna sadržajna a ne formalna saradnja i međuresorna koordinacija svih nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana. To su preduslovi, uz izraženu i dokazanu političku volju, za ispunjavanje postavljenih mjerila od strane Evropske komisije. »