Podržana četiri projekta kroz konkurs SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem prvog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2018. godini. Kroz ovaj poziv podržana su četiri projekta OCD i to u ukupnom iznosu od 37,896 EUR, a one će u narednom periodu kroz svoje aktivnosti nastojati da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika i praksi.

Podržani su sljedeći projekti:

  • Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja), koji sprovodi Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) u partnerstvu sa NVO KANA – Ko ako ne arhitekt;
  • Struka ispred politike!,  koji sprovodi Sindikat doktora medicine u partnerstvu sa  Ljekarskom komorom Crne Gore;
  • Korupcija na nultu opciju, koji sprovodi Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja ”Defendologija” iz Nikšića u saradnji sa Centrom za političku edukaciju i portalom Onogošt;
  •  Odgovorno za Ulcinj, koji sprovodi Monitoring grupa Ulcinj – MogUL.

Smjestimo korupciju u muzej! - potpisivanje ugovora »

Obavještenje za javnost

Povodom saopštenja koje su danas određenim medijima proslijedili Goran Denić i Vesna Tašić iz ZMUC a koristeći niz neutemeljenih konstrukcija iz njima dobro znanih motiva i u ne slučajno odabranom trenutku a da bi ugrozili ugled Centra za građansko obrazovanje (CGO) saopštavamo da ćemo sve što imamo ovim putem razjasniti kroz za to nadležne institucije sistema u Crnoj Gori pred kojima će navedeni imati priliku, ali i obavezu, da dokažu svoje tvrdnje. Uvjereni smo da taj postupak moze voditi samo jednom – utvrđivanju da se ovdje radi o pokušaju diskreditacije – CGO-a, s obzirom da su činjenice i dokazi a samim tim i zakon na našoj strani.

Četvrt vijeka od zločina u Štrpcima – bez komandne odgovornosti i informacija o nestalima

Povodom 27. februara, kada se navršava 25 godina od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovenje (CGO) podsjeća da porodice žrtava još čekaju na posmrtne ostatke ubijenih i na sudsku pravdu jer ovaj zločin nije adekvatno razriješen niti procesuiran do danas.

Zločin u Štrpcima dogodio se na željezničkoj stanici Štrpci, 27. februara 1993.godine, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) iz Višegrada, iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar, izveli, oteli i kasnije ubili 19 putnika, od kojih su 18 bili Bošnjaci, a jedan Hrvat: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifet Husović, Sead Đečević, Ismet Babačić, Halil Zupčević, Adem Alomerović, Rasim Ćorić, Fikret Memetović, Favzija Zeković, Nijazim Kajević, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Jusuf Rastoder, Zvezdan Zuličić i Tomo Buzov. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve, dok se za ostalima i dalje traga.

Četvrt vijeka od zločina u Štrpcima »

Zašto javnost ne može da zna kako glasaju članovi Senata UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na činjenicu da se na Univerzitetu Crne Gore (UCG) nastavlja praksa prikrivanja podataka, a što dodatno vodi učvršćavanju inače dramatično loših pozicija UCG na svjetskim rang listama koje mjere kao indikator i transparentnost. 

CGO je od rektora UCG tražio podatke o načinu na koji su poimenice članovi i članice Senata UCG glasali prilikom izbora u zvanje redovnog profesora Velimira Rakočevića na sjednici Senata 26.12.2017. Taj izbor je uslijedio nakon što je Senat u julu 2017. godine odlučio da se postupak obustavi dok se ne dobiju dodatna pojašnjenja recezenata i Vijeća Pravnog fakulteta, a zbog navoda da podnešeni naučni radovi Rakočeviča sadržinom i temama nijesu bili u skladu sa konkursom za krivično pravnu oblast, u okviru koje je Rakočević biran u zvanje. No, Rakočević je, i pored dokumentovanog upozorenja da ne postoje uslovi za ovaj izbor u zvanje koje je podnio CGO , izabran na sjednici 26.12.2017.

Na interesovanje CGO-a o tome kako je ko glasao, UCG je krajem januara 2018. uputio CGO na Zapisnik sa sjednice Senata od 26.12.2017, a u kojem ne postoje traženi podaci odnosno poimenično navedeno glasanje članova Senata u slučaju Rakočević. I pored urgencija da ove podatke dobijemo, rukovodstvo UCG ih još nije dostavilo. »

Premijer da hitno razriješi Pejovića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Agencije za spriječavanje korupcije (ASK) u slučaju Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova u Vladi Crne Gore i Glavnog pregovarača u statusu ambasadora, kojom je utvrđeno da je Pejović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, ali i Zakon o vanjskim poslovima, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, međunarodne konvencije u oblasti borbe protiv korupcije i Ustav Crne Gore.

Odlukom ASK se potvrđuju argumentovani navodi CGO-a da je Pejović u sukobu interesa zbog istovremenog vršenja dvije javne funkcije i ostvarivanja prihoda po oba osnova čime se krši član 7 i 28 Zakona o sprječavanju korupcije. Dodatno, ASK nesporno utvrđuje i kršenje člana 109 Zakona o vanjskim poslovima konstatujući da je on član Glavnog odbora DPS-a što je nespojivo sa njegovom diplomatsko-konzularnom funkcijom, iako je on to u svom izjašnjenju poricao. Takođe, dodjeljujući sebi veća primanja od onih koja su propisana članom 17 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Pejović se ogriješio i o taj Zakon. Konačno, Pejović krši i međunarodnu Konvenciju UN protiv korupcije – UNCAC, koju je Crna Gora ratifikovala, kao i Međunarodni kodeks ponašanja za javne funkcionere, ali član 104 Ustava Crne Gore.

CGO cijeni da je ovo bila očekivana i jedina moguća zakonita odluka. »