Obrazovanje za ljudska prava

U organizaciji  Centra za građansko obrazovanje (CGO) je od 19. do 22. aprila 2018, u Podgorici, organizovan nacionalni trening Obrazovanje za ljudska prava, koji je podržan od strane Savjeta Evrope – Odjeljenje za mlade, a u sklopu programa Mladi za demokratiju.

cgo-obrazovanje-za-ljudska-prava »

Izvještaj EK za Crnu Goru u dijelu civilnog društva: Djelimično ispunjavanje forme, bez suštine

Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru, u dijelu koji se odnosi na civilno društvo, potvrdio je da postoje formalni preduslovi za saradnju vlade i NVO, ali da pored formalnog uključenja NVO u različita radna tijela, treba da se stvore uslovi za njihovo suštinsko konsultovanje. Ipak, cijenimo da dokumentu nedostaju neki ključni nalazi koji su obilježili godinu za nama- prije svega – sve intezivnije kampanje protiv kritički orjentisanih NVO te direktno ugrožavanje njihove slobode izražavanja, i nezapamćeno nezakonito postupanje Skupštine Crne Gore koje je obesmislilo procedure izbora predstavnika NVO u savjetodavna tijela.

Najjednostavnije rečeno, EK je potvrdila ono o čemu mi govorimo već nekoliko godina, a to je da Vlada uspostavlja formalne preduslove za rad i djelovanje NVO, ali da se ti zakoni, uredbe i strategije u kontinuitetu ne primjenjuju na način kako je propisano. »

Civilni sektor traži smjenu člana Savjeta RTCG Mima Draškovića

Danas su 22 nevladine organizacije uputile Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore Inicijativu za pokretanje postuka za utvrđivanje konflikta interesa Mima Draškovića, člana Savjeta RTCG.

Inicijativa je pokrenuta zbog javnog političkog djelovanja člana Savjeta koji bi morao biti profesionalno i depolitizovano tijelo. Naime, dana 09.04.2018. godine Mimo Drašković je dao aktivnu političku podršku predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću na promotivnom skupu u Bijelom Polju.

Od Administrativnog odbora je zatraženo da pokrene postupak pred Agencijom za sprječavanje korupcije radi utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprječavanju korupcije a koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javne funkcije Draškovića. »

Gdje su naši studenti?

Uoči još jednog Dana studenata – 4. aprila – Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa žaljenjem konstatuje da studentska populacija ostaje jedna od najneaktivnijih društvenih grupa u Crnoj Gori, koja ne koristi svoje potencijale niti odgovara na svoje i društvene potrebe u pravcu unaprijeđenja sopstvenog položaja i demokratskog razvoja crnogorskog društva.

CGO - Dan studenata »