Vlada ne želi razvijen nevladin sektor

Donešena Strategija unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 nije odraz potreba nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Riječ je o još jednom dokumentu koji je Vlada očigledno kreirala samo za sebe i za potrebe štrikiranja svojih obaveza u procesu evropske integracije.

Od najmanje pet ključnih segmenata i predloga koji su tokom javne rasprave o nacrtu Strategije uputile nevladine organizacije u cilju poboljšanja ovog dokumenta, a koji predstavljaju potrebe civilnog društva, Vlada je prihvatila samo jedan- a to je da Savjet za razvoj NVO ne bude integrisan u Savjet za reformu javne uprave.

Vlada je izbjegla da definiše politiku dodjele prostora i zemljišta u vlasništvu na korišćenje NVO. Potreba da se ovo pitanje adekvatno uredi, te propišu jasni uslovi dodjele prostora i zemljišta za NVO prepoznata je i u Izvjestaju Evropske Komisije za Crnu Goru iz 2016. U tekstu Strategije se samo ostavlja mogućnost da se ovo pitanje uredi, ali takva konstatacija ne znači ništa kada nema svoj odraz u planu aktivnosti. Nedostatak transparentnih procedura u ovoj oblasti i dalje ostavlja otvoren prostor Vladi za diskreciono odlučivanje o tome kojoj će NVO ustupiti zemljište ili prostor, svakako u odnosu na njihovu političku podobnost.

Paradoksalno, Strategija koja treba da podrži razvoj nevladinog sektora, ne sadrži nijednu mjeru osnaživanja kapaciteta nevladinih organizacija. To je jasan odgovor Vlade da njoj nisu potrebne razvijene nevladine organizacije. Strategija pokazuje da Vlada ne želi jako civilno dru[tvo, već se aktivnostima uglavnom planira osnaživanje kapaciteta državnih službenika za saradnju sa NVO. Sa ovakvim mjerama i ovakvim odnosom prema NVO, koje nemaju podršku da  razvijaju svoje kapacitete, postavlja se pitanje: sa kim će to Vlada, odnosno državni službenici,  uopšte surađivati? »

Loše perspektive mladih u zapošljavanju, dosta prostora za unaprijeđenje kod svih aktera

Građani i građanke Crne Gore većinski ocjenjuju da su mladi u lošem položaju kad je riječ o zapošljavanju, ukazuju nalazi istraživanja Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje je sprovedeno u okviru projekta „Znanje i vještine za posao!“, a sa ciljem da se osvijetle percepcije o položaju mladih i izazovima sa kojima se suočavaju u procesu zapošljavanja, ali i prostor za unaprjeđenje postojeće situacije.

Naime, preko 3/4 ispitanika (76%) smatra da je status mladih, kad je u pitanju zapošljavanje veoma ili uglavnom loš, dok samo 2% smatra da je njihov položaj u tom smislu veoma dobar. Preovladava mišljenje da se situacija u pogledu zapošljavanja pogoršala u posljednjih pet godina, odnosno tako misli 45% ispitanika, 33% je mišljenja da stagnira, dok 17% cijeni da je došlo do napretka, pri čemu građani sa osnovnim ili nižim obrazovanjem izražavaju veći pesimizam od ostalih. Očekivanja da će proces evropskih integracija dovesti do unapređenja situacije u oblasti zapošljavanja procentualno su najveća i prisutna su kod 43% ispitanika, dok 31% misli da će ostati ista, a 17% čak vjeruje da će se pogoršati.

Veze i poznanstva su u percepciji građana još uvijek najvažniji kriterijum na osnovu kojeg poslodavci zapošljavaju, a tek nakon toga slijede obrazovne reference i kompetencije. Ocjene spremnosti poslodavaca da zaposle mlade su podijeljene, a kao uzroci zatvorenosi poslodavaca za mlade najčešće se navode: nedostatak radnog iskustva, nepovjerenje poslodavaca u kapacitete mladih, neozbiljnost i nedovoljna posvećenost mladih, ali i situacija u društvu poput manjka slobodnih radnih mjesta, opšte krize i izražene pojave zapošljavanja po osnovu veza i političke pripadnosti. Dalje, građani dominantno vjeruju da država i državne institucije ne rade dovoljno da pomognu mladima pri zapošljavanju, a oštra je podijeljenost u mišljenju o uspješnosti programa stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore. Upoznatost sa institucijama koje sprovode programe stručnog osposobljavanja ili profesionalog savjetovanja generalno je niska, a većina građana ne zna ni za jednu instituciju koja sprovodi program profesionalnog/karijernog savjetovanja. »