Produžen rok za prijavu projekata na Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Rok za dostavljanje projekata na KONKURS koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao u sklopu programa Smjestimo korupciju u muzej produžen je za 7 (sedam) dana.

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 22. novembra 2018. do 16h00.

Više informacija je dostupno na linku za ovaj program.

Projekat SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Ljudska prava su kompas za kredibilno novinarstvo

Mediji imaju važnu ulogu u afirmaciji ljudskih prava, u istraživanju i izvještavanju o slučajevima kršenja ljudskih prava, u davanju glasa žrtvama diskriminacije i drugih oblika kršenja ljudskih prava, u traženju odgovora i podsticanju nadležnih institucija da rade djelotvornije na promociji i zaštiti ljudskih prava. Takvi mediji su snažan generator ostvarivanja načela jednakosti pred zakonom i jednakih mogućnosti u društvu.

CGO - Dodjela nagrada za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava »

Vlada da utvrdi odgovornost u svom rukovodnom kadru a ne da krši prava zaposlenih u državnoj upravi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ustavnom sudu Crne Gore  Inicijativu  za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da “novčana potraživanja iz rada nastala od 1. januara 2013. do dana početka primjene ovog zakona, zastarijevaju u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona”, odnosno od 1. jula 2018.

Ova odredba Zakona održavnim službenicima i namještenicima Crne Gore je neustavna, nezakonita i neusklađena sa opštim propisom - Zakonom o radu. Naime,član 123 Zakona o radu jasno propisuje da  novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju”, a primjenjuje  se na sva zaposlena lica u državi Crnoj Gori, bez obzira gdje oni zasnivaju svoj radni odnos.

CGO je svoju Inicijativu zasnovao na Ustavu, zakonima Crne Gore, kao i pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima koji obavezuju državu Crnu Goru. »

Obrazovanjem protiv diskriminacije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 17. do 19. oktobra, u Podgorici, trening o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, a koji je sastavni dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Trodnevni intenzivni program, koncipiran kao kombinacija teorijskog i interaktivnog i radioničarskog rada, imao je za cilj da nastavnike i druge profesionalce koji rade u obrazovanju (stručne službe, rukovodioce škola, savjete roditelja, stručna tijela i aktive) bolje upozna sa modernim konceptom ljudskih prava i diskriminacijom. Takođe, trening je ponudio i određene smjernice kako da ove teme budu adekvatno adresirane u svakodnevnom radu sa učenicima u formalnom obrazovnom sistemu.

CGO - Obrazovanjem protiv diskriminacije »

Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje EU projekata

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju svojih poslova. »