Vlada da odblokira ugovore RTCG i pokaže da radi u javnom a ne partijskom interesu

Vlada Crne Gore je u značajnom prouzrokovala probleme sa kojima se RTCG suočava u proteklom periodu kroz sebi dostupne institucionalne mehanizme, demonstrirajući na taj način da primarno štiti partijski, odnosno preciznije interes vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) a ne javni interes.

Naime, Vlada mjesecima blokira potpisivanje Ugovora Vlade i RTCG o pružanju javnih radiodifuznih usluga 2018-2020, a što je obaveza koja je nastala posljednjim izmjenama Zakona o javnim radio difuznim servisima RTCG. To prate pokušaji Vlade da kroz taj ugovor uključi i obaveze koje se sličnim ugovorima ne nameću nijednom javnom servisu u demokratskim zemljama, a kojima bi Vlada i formalno poništila nezavisnost javnog servisa preuzimajući nadležnosti Savjeta RTCG.

Takođe, Vlada odbija da usvoji kolektivni ugovor RTCG. Na taj ugovor, koji je rukovodstvo RTCG dostavilo Vladi na odobrenje prije četiri mjeseca, Ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje ali Ministarstvo kulture ne želi da Vladi predloži potpisivanje jer se navodno čeka donošenje novog Zakona o radu, a za koji još niko i ne zna kad će biti usvojen u Skupštini Crne Gore. Ovo obrazloženje je nepoznato u praksama uređenih demokratskih država, jer ono vodi potpunoj pravnoj nesigurnosti a samim tim podriva i temelje vladavine prava. »

Dokumentacija vezana za slučaj Pejović

Na zahtjev brojnih građana i građanki, koji su juče i danas kontaktirali Centar za građansko obrazovanje (CGO), objavljujemo u sažetoj formi dokumentaciju koja je poslata nadležnim organima za pokretanje procedure protiv Aleksandra Andrije Pejovića.

Priloženi dokazi:

  1. Izvod iz Ustava Crne Gore
  2. Rješenje Ministarstva evropskih poslova UPI br. 03/1 -108/2 od 28.12.2017, kao odgovor na Zahtjev za slobodan pristup informacijama CGO-u upućen 19.12.2017, a koje sadrži prateće Rješenje Skupštine Crne Gore o utvrđivanju osnovne zarade ministru evropskih poslova Aleksandru Andriji Pejoviću; obračunske listiće za period od januara do novembra 2017; izvod za uplaćenu naknadu za iznajmljivanje stana Aleksandra Andrije Pejovića u periodu od februara do juna 2017. od strane MEP-a; iznose računa za mobilni koji koji koristi Aleksandar Andrija Pejović a koje plaća MEP;
  3. Rješenje o posebnom dodatku na osnovnu zaradu Aleksandra Andrije Pejovića br. 03/3-831 od 5.maja 2017, a koje potpisuje predsjednik Vlade Duško Marković na osnovu Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji  i Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu; dodatni izvod o primanjima nastalim na osnovu ovog Rješenja; Zaključak Vlade Crne Gore o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji od 10.marta 2017, sa pratećim prijedlogom navedenog dokumenta razmatranim na sjednici Vlade 2.marta 2017. i konačnom Odlukom Sl. list CG br. 9/12, 15/14 i 19/17; Uredbu o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu (Sl. list CG br 55/13, 55/14, 32/16, 47/16, 5/17, 7/17); izvod iz imovinskog kartona Aleksandra Andrije Pejovića;
  4. Izvod iz intervjua Aleksandra Andrije Pejovića u emisiji “Direktno”, emitovanoj na TV Vijesti dana 21.01.2018, u kojem on kao jedine prednosti pozicije ambasadora navodi da mu to omogućava boravak u Šengen zoni u obimu koji mu je potreban i da može ući u tu državu kao diplomata, iako diplomatski pasoš koji imaju svi ministri i mnogi drugi u državi Crnoj Gori omogućavaju iste privilegije o kojima priča Pejović javno a gdje ne pominje svoje dodatne prihode na osnovu ove funkcije. On u ovoj emisiji  dovodi u zabludu javnost i da je sličan princip postojao u Hrvatskoj i postoji i Srbiji što je netačno jer ni u jednoj u tih država ministar nije bio glavni pregovarač i ambasador istovremeno.
  5. Dopis Agencije za sprječavanje korupcije br. 02-01-2832/2 od 1.novembra 2017, kao odgovor na zahtjev CGO-a za tumačenjem određenih normi Zakona o sprječavanju korupcije; rješenje Ministarstva vanjskih poslova UPI 0504-73/2 od 14. novembra 2017 sa spiskom svih ambasadora koje MVP ima u svojoj evidenciji odnosno svih lica koja imaju taj status u skladu sa crnogorskim propisima, a na kojem se nalazi Aleksandar Pejović i jasno je da MVP radi u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima odnosno da u skladu sa tim Zakonom vodi prioženu evidenciju;
  6. Izvod iz Zakona o vanjskim poslovima iz kojeg se vide propisana prava i obaveze diplomata i drugih zapošljenih u Ministarstvu ili na radu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, a imajući u vidu da Pejović ima status diplomate a da na osnovu rada u u diplomatsko-konzularnom predstavništvu prima drugu platu;
  7. Izvodi sa sajta Demokratske partije socijalista (DPS) iz kojih se vidi da je Aleksandar Andrija Pejović član Glavnog odbora (pod rednim brojem 153), kao i zvanična saopštenja ove stranke iz kojih se vidi da je isti predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju, evropske i evroatlanske integracije.

Premijer i ASK treba da primijene Ustav i Zakon u slučaju Pejović

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas inicijativu predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću za pokretanje postupka razriješenja Aleksandra Andrije Pejovića zbog kršenja Ustava u dijelu nespojivosti funkcija i zahtjev Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) za pokretanje postupka protiv Pejovića za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Aleksandar Andrija Pejović je ministar evropskih poslova u Vladi Crne Gore i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji sa funkcijom ambasadora, odnosno istovremeno obavlja dvije javne funkcije i po istima ima paralelne prihode. To je suprotno članu 104 Ustava Crne Gore koji propisuje «Predsjednik Vlade i član Vlade ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost». Pejović krši i članove 7, 9 i 23 Zakona o spriječavanju korupcije, odnosno vrši dvije javne funkcije,  a nije ni prijavio sva primanja koja ima po tim osnovima kada je preuzeo i drugu funkciju, na što je bio obavezan 30 dana od dana stupanja na funkciju, iako su ona višestruko veća nego ona koja se nalaze u njegovom javnosti dostupnom imovinskom kartonu. »

Osnivanje REKOM-a je pokazatelj političke zrelosti lidera post – jugoslovenskih zemalja

Koalicija za REKOM je u Sarajevu, 27. janaura 2018. godine održala VIII Skupštinu, a potom, 28. i 29. januara 2018. godine, XI Forum za tranzicionu pravdu u post – jugoslovenskim zemljama.

Delegati Skupštine su pozdravili spremnost većine lidera post-jugoslovenskih zemalja da na samitu Berlinskog procesa u Londonu, u julu 2018. godine, potpišu Sporazum o osnivanju REKOM-a i time aktiviraju član 49 Nacrta Statuta REKOM-a o preduzimanju priprema za osnivanje Komisije (REKOM).

Delegati su pozvali predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović da nastavi s podrškom Inicijativi za REKOM, koju je pružao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović – uz čiju stručnu podršku je sačinjen Nacrt Statuta REKOM-a (oktobar 2014.godine). Delegati podsjećaju predsjednicu Hrvatske da je u izradi Nacrta Statuta REKOM-a, učestvovala profesorka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr Zlata Đurđević, u svojstvu izaslanice predsjednika Hrvatske u Regionalnoj radnoj grupi za izradu Statuta REKOM. Taj Statut je  bez ijedne primjedbe, 14. novembra 2014. godine, usvojila Koalicija za REKOM, očekujući brzo pokretanje procedure za osnivanje REKOM-a. »

Unaprijediti zakonodavni okvir i praksu zaštite ličnih podataka

Povodom 28. januara – Dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na Agenciju za zaštitu ličnih podataka, ali i druge nadležne državne organe, da posvećenije rade na informisanju i edukovanju javnosti o značaju zaštite podataka o ličnosti, kao i na unaprijeđenju zakonodavnog okvira u ovoj oblasti kako bi bilo usklađeno sa najboljim evropskim standardima i praksama, i kao takvo dosljedno primijenjeno u Crnoj Gori.

Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti  »