Sistem dodjele počasnih državljanstava mora biti transparentan

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na kontraverze dodjele tzv. počasnih crnogorskih državljanstava i na netransparentnost koja prati ovaj proces, a što nerijetko ugrožava ugled države imajući u vidu ko je sve „srećni dobitnik“ crnogorskog počasnog državljanstva.

Po podacima koje CGO posjeduje, ukupno 250 počasnih državljanstava dodijeljeno je od maja 2008. do septembra 2018. godine.CGO je objavio spisak od 203 lica, 2015.godine, u publikaciji Počasna državljanstva – kako se i kome dodjeljuju?”, uz dodatnih 14 imena naknadno kroz zalaganja da se pitanje zakonitosti dodjele ovih državljanstava stavi pod lupu Tužilaštva a zbog utvrđenih nepravilnosti iz javnih reagovanja nadležnih organa. U međuvremenu je CGO dobio spisak za još 33 lica. »

Tolerancija mora biti aktivan stav

U susret Međunarodnom danu tolerancije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da je put do uspostavljanja društva tolerancije i ravnopravnosti dug i da zahtijeva mnogo truda i posvećenosti svih segmenata društva.

Tolerancija podrazumijeva slobodu izražavanja i uživanja različitih identiteta i pogleda na svijet koji u međusobnoj komunikaciji grade skladne odnose u društvu, preveniraju nasilje i promovišu kulturu mira. Često se i pogrešno tolerancija izjednačava sa trpljenjem, podnošenjem, uzdržavanjem od nasilja i diskriminacije, ali tolerancija mora biti aktivan stav i postupanje koje doprinosi afirmaciji ljudskih prava. Isto tako, važno je istaći da je tolerancija društvene nepravde ili njeno opravdavanje nedopustivo.

CGO - Međunarodni dan tolerancije »

Produžen rok za prijavu projekata na Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Rok za dostavljanje projekata na KONKURS koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao u sklopu programa Smjestimo korupciju u muzej produžen je za 7 (sedam) dana.

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 22. novembra 2018. do 16h00.

Više informacija je dostupno na linku za ovaj program.

Projekat SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Ljudska prava su kompas za kredibilno novinarstvo

Mediji imaju važnu ulogu u afirmaciji ljudskih prava, u istraživanju i izvještavanju o slučajevima kršenja ljudskih prava, u davanju glasa žrtvama diskriminacije i drugih oblika kršenja ljudskih prava, u traženju odgovora i podsticanju nadležnih institucija da rade djelotvornije na promociji i zaštiti ljudskih prava. Takvi mediji su snažan generator ostvarivanja načela jednakosti pred zakonom i jednakih mogućnosti u društvu.

CGO - Dodjela nagrada za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava »

Vlada da utvrdi odgovornost u svom rukovodnom kadru a ne da krši prava zaposlenih u državnoj upravi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ustavnom sudu Crne Gore  Inicijativu  za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da “novčana potraživanja iz rada nastala od 1. januara 2013. do dana početka primjene ovog zakona, zastarijevaju u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona”, odnosno od 1. jula 2018.

Ova odredba Zakona održavnim službenicima i namještenicima Crne Gore je neustavna, nezakonita i neusklađena sa opštim propisom - Zakonom o radu. Naime,član 123 Zakona o radu jasno propisuje da  novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju”, a primjenjuje  se na sva zaposlena lica u državi Crnoj Gori, bez obzira gdje oni zasnivaju svoj radni odnos.

CGO je svoju Inicijativu zasnovao na Ustavu, zakonima Crne Gore, kao i pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima koji obavezuju državu Crnu Goru. »