Vlada da utvrdi odgovornost u svom rukovodnom kadru a ne da krši prava zaposlenih u državnoj upravi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ustavnom sudu Crne Gore  Inicijativu  za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da “novčana potraživanja iz rada nastala od 1. januara 2013. do dana početka primjene ovog zakona, zastarijevaju u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona”, odnosno od 1. jula 2018.

Ova odredba Zakona održavnim službenicima i namještenicima Crne Gore je neustavna, nezakonita i neusklađena sa opštim propisom - Zakonom o radu. Naime,član 123 Zakona o radu jasno propisuje da  novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju”, a primjenjuje  se na sva zaposlena lica u državi Crnoj Gori, bez obzira gdje oni zasnivaju svoj radni odnos.

CGO je svoju Inicijativu zasnovao na Ustavu, zakonima Crne Gore, kao i pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima koji obavezuju državu Crnu Goru. »

Obrazovanjem protiv diskriminacije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 17. do 19. oktobra, u Podgorici, trening o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, a koji je sastavni dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Trodnevni intenzivni program, koncipiran kao kombinacija teorijskog i interaktivnog i radioničarskog rada, imao je za cilj da nastavnike i druge profesionalce koji rade u obrazovanju (stručne službe, rukovodioce škola, savjete roditelja, stručna tijela i aktive) bolje upozna sa modernim konceptom ljudskih prava i diskriminacijom. Takođe, trening je ponudio i određene smjernice kako da ove teme budu adekvatno adresirane u svakodnevnom radu sa učenicima u formalnom obrazovnom sistemu.

CGO - Obrazovanjem protiv diskriminacije »

Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje EU projekata

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju svojih poslova. »

Zašto građani plaćaju greške pravosudnog sistema?

Povodom informacija, iz današnjih medija, da Duško Šarić i Jovica Lončar potražuju od države Crne Gore 400 000 € za neosnovano lišenje slobode, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da ovaj primjer ne predstavlja incident već sve češću praksu koja je rezultat i neizvedenog sistema odgornosti u pravosuđu. CGO je na ukazao  i u nedavno objavljenoj analizi Neosnovano lišenje slobode – pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak“.

Naime, Ministarstvo pravde je u proteklih devet godina dobilo čak 1359 zahtjeva za sklapanje Sporazuma o naknadi štete zbog neosnovanog lišenja slobode, a zaključilo je 335 sporazuma po kojima je ukupno isplatilo 1. 070. 460,00 €.  Dodatno, u slučajevima koji nijesu riješeni postignutim sporazumom sa Ministarstvom pravde, već sudskim putem, to jest pokretanjem parničkog postupka putem tužbe protiv države, Ministarstvo finansija je na osnovu sudskih presuda isplatilo 10.381.021,01€. Ukratko, blizu 11.5 miliona eura (11.451.481,01€) je država Crna Gora isplatila za neosnovano lišenje slobode u posljednjih devet godina. »

Jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Sveobuhvatna analiza stanja u oblasti borbe protiv korupcije mora prethoditi unaprjeđenju postojećih mehanizama za sprječavanje te pojave, a potrebno je i jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou koordinira i prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

To je ocijenila koordinatorka programa u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Ana Nenezić, na prvom panelu nacionalne konferencije tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, a u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!“, koju su organizovali CGO i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Smjestimo korupciju u muzej! - nacionalna konferencija »