Za borbu protiv korupcije potreban proaktivniji pristup institucija

U Crnoj Gori je, za borbu protiv korupcije, potreban proaktivniji pristup i saradnja svih nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, a podrška organizacija civilnog društva, medija i građana je preduslov za rezultate na tom polju. To je ocijenjeno na nacionalnoj konferenciji u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” koju su organizovali Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, kazala je da su integritet lokalnih službenika i namještenika i borba protiv korupcije na lokalnom nivou, ključne odrednice novog pristupa u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave. „Takođe, u našim lokalnim samoupravama, pored pravnih, utvrđena su i etička pravila i standardi ponašanja koja važe za sve nosioce javnih funkcija i zaposlene na lokalnom nivou“, navela je Pribilović.

Smjestimo korupciju u muzej! - nacionalna konferencija »

Potpisan Memorandum o saradnji Agencije i Centra za građansko obrazovanje

Agencija za sprječavanje korupcije i NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) su potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj dalje unapređenje i jačaje saradnje kroz zajedničko preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije. Memorandum su potpisali direktor Agencije Sreten Radonjić i izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.

Memorandum predviđa zajedničke aktivnosti na planu prevencije korupcije koje će se, između ostalog, sprovoditi u oblastima jačanja nivoa javne etike, integriteta, transparentnosti i javne kontrole nad sprovođenjem javnih funkcija i ovlašćenja, kontrole nad djelovanjem i finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštite zviždača, kontrole lobiranja, sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, edukacije i istraživanja o korupciji i dr. »

Potpisan Memorandum o saradnji za realizaciju projekta „Koliko poznaješ Evropsku uniju?”

Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo sporta, Kancelarija za evropske integracije, Televizija Vijesti i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su Memorandum o saradnji za realizaciju projekta Koliko poznaješ Evropsku uniju?

Projekat Koliko poznaješ Evropsku uniju? u fokusu ima produkciju kviza za srednjoškolce koji će biti emitovan na TV Vijesti. Kroz tu interaktivnu i kreativnu formu radiće se na unaprjeđenju zainteresovanosti, informisanosti i znanja srednjoškolaca o EU, njenom funkcionisanju i javnim politikama, uslovima pristupanja, ali i kulturi, ekonomiji, prirodnim ljepotama i sadržajima koje EU nudi. Takođe, projekat doprinosi strategijama i postojećim naporima Vlade Crne Gore, Evropske komisije i civilnog društva u pravcu jačanja svijesti o značaju evropskih integracija Crne Gore. Ciljna grupa su srednjoškolci, uzrasta od 16 do 18 godina, iz 21 od 24 crnogorske opštine, a koji su spremni da uče o EU i da promovišu evropeizaciju u Crnoj Gori. CGO je ranije, sa različitim partnerima, radio na dva serijala ovog kviza i to 2014. i 2017, a iskustva upućuju na potrebu nastavka. »

Koliko prihoda, toliko i odgovornosti

Regovanje Koalicije KUM na nacrt Zakona o finansiranju lokalnih samouprava

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da se konačno sistemski pozabavi lokalnim finansijama kroz novi Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, ali upozorava da nacrt koji je trenutno na javnoj raspravi neće značajnije unaprijediti stepen transparentnosti i odgovornosti opština prema novcu građana.

Naime, nacrt Zakona ima sanacionu prirodu koja se ogleda u ustupanju dijela prihoda opštinama, ali se ne bavi suštinskim problemima koji onemogućavaju finansijsku stabilnost opština: neracionalnu potrošnju i probleme na rashodnoj strani.

Koalicija KUM »