Potpisan Memorandum o saradnji Agencije i Centra za građansko obrazovanje

Agencija za sprječavanje korupcije i NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) su potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj dalje unapređenje i jačaje saradnje kroz zajedničko preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije. Memorandum su potpisali direktor Agencije Sreten Radonjić i izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.

Memorandum predviđa zajedničke aktivnosti na planu prevencije korupcije koje će se, između ostalog, sprovoditi u oblastima jačanja nivoa javne etike, integriteta, transparentnosti i javne kontrole nad sprovođenjem javnih funkcija i ovlašćenja, kontrole nad djelovanjem i finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštite zviždača, kontrole lobiranja, sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, edukacije i istraživanja o korupciji i dr. »

Potpisan Memorandum o saradnji za realizaciju projekta „Koliko poznaješ Evropsku uniju?”

Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo sporta, Kancelarija za evropske integracije, Televizija Vijesti i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su Memorandum o saradnji za realizaciju projekta Koliko poznaješ Evropsku uniju?

Projekat Koliko poznaješ Evropsku uniju? u fokusu ima produkciju kviza za srednjoškolce koji će biti emitovan na TV Vijesti. Kroz tu interaktivnu i kreativnu formu radiće se na unaprjeđenju zainteresovanosti, informisanosti i znanja srednjoškolaca o EU, njenom funkcionisanju i javnim politikama, uslovima pristupanja, ali i kulturi, ekonomiji, prirodnim ljepotama i sadržajima koje EU nudi. Takođe, projekat doprinosi strategijama i postojećim naporima Vlade Crne Gore, Evropske komisije i civilnog društva u pravcu jačanja svijesti o značaju evropskih integracija Crne Gore. Ciljna grupa su srednjoškolci, uzrasta od 16 do 18 godina, iz 21 od 24 crnogorske opštine, a koji su spremni da uče o EU i da promovišu evropeizaciju u Crnoj Gori. CGO je ranije, sa različitim partnerima, radio na dva serijala ovog kviza i to 2014. i 2017, a iskustva upućuju na potrebu nastavka. »

Koliko prihoda, toliko i odgovornosti

Regovanje Koalicije KUM na nacrt Zakona o finansiranju lokalnih samouprava

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da se konačno sistemski pozabavi lokalnim finansijama kroz novi Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, ali upozorava da nacrt koji je trenutno na javnoj raspravi neće značajnije unaprijediti stepen transparentnosti i odgovornosti opština prema novcu građana.

Naime, nacrt Zakona ima sanacionu prirodu koja se ogleda u ustupanju dijela prihoda opštinama, ali se ne bavi suštinskim problemima koji onemogućavaju finansijsku stabilnost opština: neracionalnu potrošnju i probleme na rashodnoj strani.

Koalicija KUM »

Stavljanje AEM-a pod kontrolu Vlade je loše rješenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog odluke Vlade Crne Gore da Agenciju za elektronske medije (AEM), kao nezavisnog regulatora za elektronske medije koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti, stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim predlogom Zakona o državnoj upravi. 

Na sjednici Vlade Crne Gore od 20.09.2018. utvrđen je predlog Zakona o državnoj upravi kojim se u članu 43. po prvi put uvode Državne agencije i propisuje da su za svoj rad direktno odgovorne Vladi Crne Gore, a član 44. to osnažuje utvrđujujući da Vlada bira i razriješava članove savjeta državnih agencija. Podržavamo sistemski pristup uređenja državne uprave, a što svakako otvara prostor za veći stepen koordinacije nad postojećim agencijama. Međutim,  AEM zbog svog značaja, uloge i pozicije u sistemu ne može biti na ovaj način tretiran i stavljan u istu ravan sa drugim agencijama. Dodatno, ovo rješenje je suprotno principima funkcionisanja regulatora u medijima a i EU Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) čije se usvajanje uskoro očekuje, a koju je Crna Gora obavezna preuzeti i primijeniti, kao dio svojih redovnih obaveza u okviru pregovaračkog procesa. »