ASK štiti umjesto da procesuira sukob interesa

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Institut alternativa (IA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputile su 9.8.2019. godine Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), dva zahtjeva za utvrđivanje povreda odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u pogledu sukoba interesa od strane predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića i predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i članice Sudskog savjeta Vesne Medenice. Zahtjevi su podnijeti zato što se Vukčević i Medenica prilikom odlučivanja o izboru kandidata za sudije osnovnih sudova u julu mjesecu nijesu izuzeli iz odlučivanja o izboru četiri kandidata – djece njihovih dugogodišnjih prijatelja, odnosno savjetnice iz kabineta.

Mladen Vukčević se nije izuzeo iz odlučivanja o izboru Milene Marković, kćerke njegovog dugogodišnjeg kolege prof. dr Sava Markovića, rektora Univerziteta Mediteran, na kojem Vukčević radi kao redovni profesor, dok se Vesna Medenica nije izuzela iz odlučivanja o izboru Tijane Badnjar, savjetnice iz njenog kabineta, Nede Vukoslavčević, kćerke njene vjenčane kume Stojanke Radović i Mirka Kojovića, sina njenog dugogodišnjeg kolege i zamjenika Radula Kojovića.

Medenica i Vukčević nijesu postupili u skladu sa Poslovnikom o radu Sudskog savjeta, koji u članu 10 zahtijeva od predsjednika ili člana Sudskog savjeta da se izuzme iz učešća u razmatranju pitanja i odlučivanja koje se tiče njega, srodnika, supružnika, kao i “ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost”, i da o postojanju razloga za izuzeće odmah obavijeste Sudski savjet. Protivno ovoj normi, oni su učestvovali i u ispitivanju i ocjenjivanju s njima povezanih osoba – kandidata na konkursu i u donošenju konačne odluke o njihovom izboru. Na taj način su pored Poslovnika prekršili i Zakon o Sudskom savjetu i sudijama koji od članova Sudskog savjeta zahtijeva nepristrasnost, kao i Zakon o sprječavanju korupcije, koji zahtijeva poštovanje propisa o sprječavanju sukoba interesa, tj. izuzeće u slučaju okolnosti koje ukazuju na sukob interesa u odnosu na povezana lica. »

Opomena egzekutorima prljavih kampanja protiv kritičara vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještava javnost da je Osnovni sud u Nikšiću donio presudu kojom je naloženo Goranu Popoviću, zamjeniku glavnog i odgovornog urednika Dnevnih novina, da na ime nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti – časti, ugleda i dostojanstva ličnosti isplati iznos od 2.000 EUR Daliborki Uljarević, izvršnoj direktorki CGO-a uz prateće sudske troškove. Presuda se odnosi na tekst koji je Popović objavio 12. juna 2018, pod nazivom „Đubretarsko novinarstvo Daliborke Uljarević

 Ovaj tekst bio je jedan u nizu, iako nesumnjivo jedan od najprizemnijih, u višemjesečnoj intenzivnoj kampanji koja je prošle godine vođena protiv CGO-a i Daliborke Uljarević, a koja je lično bila izložena medijskom linču u provladinim medijima. Istaknutu ulogu u toj kampanji, sa svojim prostačkim uradcima, imao je upravo Popović, za kojeg je sud utvrdio da je u predmetnom tekstu iznio niz neistinitih, zlonamjernih i uvrijedljivih konstrukcija a sa očiglednim usmjerenjem narušavanja ugleda Uljarević. Preko 600 negativnih objava protiv CGO-a i Daliborke Uljarević imali su provladini mediji samo tokom najintezivnijeg perioda prošlogodišnje kampanje. »

Sjećanje na žrtve totalitarnih režima mora živjeti

Povodom 23. avgusta – Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, Centar za građansko obrazovanje (CGO) odaje počast svim žrtvama i njihovim porodicama. Ujedno, koristimo priliku da podsjetimo na značaj razmišljanja o ovim osjetljivim i kompleksnim pitanjima prošlosti, a kako bi nove generacije mogle iz njih učiti i graditi suživot na temeljima demokratije i uvažavanja ljudskih prava.

Evropski-dan-sjecanja-na-zrtve-svih-totalitarnih-i-autoritarnih-rezima »

Godinu i tri mjeseca ASK ne može da se jasno odredi o kršenju zakona od strane 25 poslanika vladajuće koalicije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio novu urgenciju novom sastavu Savjeta ASK-a kako bi konačno dobili precizne informacije o ishodu Inicijative za pokretanje postupka protiv poslanika koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2017. godinu koju je CGO podnio dana 14. 05. 2018. godine.

Prije godinu i tri mjeseca, CGO je podnio Inicijativu tražeći od ASK-a utvrđivanje odgovornosti i pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 poslanika Skupštine Crne Gore koji nijesu prijavili podatke u izvještajima o prihodima i imovini shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, a što se direktno odnosi na varijabilu koju su poslanici dobili u decembru 2017. CGO je ustanovio da su 24 tadašnja poslanika Skupštine Crne Gore u kršenju Zakona o sprječavanju korupcije, kao i jedan raniji poslanik koji je u periodu podnošenja Inicijative postao predsjednik opštine. Oni su prekršili članove 9, 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije, a koji predviđaju obavezu javnog funkcionera da ASK-u prijavi tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, kao i da je javni funkcioner dužan da u izvještaju o prihodima i imovini javnog funkcionera navede tačne i potpune podatke, odnosno da taj izvještaj sadrži sve podatke u vezi javne funkcije koju vrši a što uključuje i sve prihode. »

Više raditi na razvoju humanitarnosti

Uoči Svjetskog humanitarnog dana (19. avgust), Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da ukaže na važnost principa humanitarne pomoći, poštovanja ljudskog dostojanstva i zalaganja za društvo jednakih šansi. Humanitarni radnici njeguju ove vrijednosti, a njih treba  treba uspostaviti i u svim dimenzijama procesa razvoja jednog društva i to ne samo u periodima kriza.

Ovogodišnji Svjetski humanitarni dan je u znaku humanitarki – žena u humanitarnom poslu. Za Ujedinjene nacije, ali i za nevladine aktiviste i aktivistkinje u Crnoj Gori, žena predstavlja simbol za saosjećanje, ali i snagu i istrajnost. Humanitarci širom svijeta pružaju pomoć ljudima u konfliktinim zonama ili zonama pogođenim prirodnim nepogodama, i djeluju u oblastima u kojima su problemi poput gladi, rodno zasnovanog nasilja, zatim pomažu izbjeglicama i raseljenim licima, djeci, itd.

CGO - Više raditi na razvoju humanitarnosti »