Sjećanje na žrtve totalitarnih režima mora živjeti

Povodom 23. avgusta – Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, Centar za građansko obrazovanje (CGO) odaje počast svim žrtvama i njihovim porodicama. Ujedno, koristimo priliku da podsjetimo na značaj razmišljanja o ovim osjetljivim i kompleksnim pitanjima prošlosti, a kako bi nove generacije mogle iz njih učiti i graditi suživot na temeljima demokratije i uvažavanja ljudskih prava.

Evropski-dan-sjecanja-na-zrtve-svih-totalitarnih-i-autoritarnih-rezima »

Godinu i tri mjeseca ASK ne može da se jasno odredi o kršenju zakona od strane 25 poslanika vladajuće koalicije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio novu urgenciju novom sastavu Savjeta ASK-a kako bi konačno dobili precizne informacije o ishodu Inicijative za pokretanje postupka protiv poslanika koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2017. godinu koju je CGO podnio dana 14. 05. 2018. godine.

Prije godinu i tri mjeseca, CGO je podnio Inicijativu tražeći od ASK-a utvrđivanje odgovornosti i pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 poslanika Skupštine Crne Gore koji nijesu prijavili podatke u izvještajima o prihodima i imovini shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, a što se direktno odnosi na varijabilu koju su poslanici dobili u decembru 2017. CGO je ustanovio da su 24 tadašnja poslanika Skupštine Crne Gore u kršenju Zakona o sprječavanju korupcije, kao i jedan raniji poslanik koji je u periodu podnošenja Inicijative postao predsjednik opštine. Oni su prekršili članove 9, 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije, a koji predviđaju obavezu javnog funkcionera da ASK-u prijavi tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, kao i da je javni funkcioner dužan da u izvještaju o prihodima i imovini javnog funkcionera navede tačne i potpune podatke, odnosno da taj izvještaj sadrži sve podatke u vezi javne funkcije koju vrši a što uključuje i sve prihode. »

Više raditi na razvoju humanitarnosti

Uoči Svjetskog humanitarnog dana (19. avgust), Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da ukaže na važnost principa humanitarne pomoći, poštovanja ljudskog dostojanstva i zalaganja za društvo jednakih šansi. Humanitarni radnici njeguju ove vrijednosti, a njih treba  treba uspostaviti i u svim dimenzijama procesa razvoja jednog društva i to ne samo u periodima kriza.

Ovogodišnji Svjetski humanitarni dan je u znaku humanitarki – žena u humanitarnom poslu. Za Ujedinjene nacije, ali i za nevladine aktiviste i aktivistkinje u Crnoj Gori, žena predstavlja simbol za saosjećanje, ali i snagu i istrajnost. Humanitarci širom svijeta pružaju pomoć ljudima u konfliktinim zonama ili zonama pogođenim prirodnim nepogodama, i djeluju u oblastima u kojima su problemi poput gladi, rodno zasnovanog nasilja, zatim pomažu izbjeglicama i raseljenim licima, djeci, itd.

CGO - Više raditi na razvoju humanitarnosti »

Zašto boli glava od đačkih udžbenika?

Izmjene i dopune udžbenika svake nove školske godine nijesu dovele do kvalitativnog unaprijeđenja formalnog obrazovanja, predstavljaju finansijsku opterećenost za roditelje, a u reformske procese se već hronično ulazi neplanski što utiče i na nastavni kadar, nedostatke u udžbenicima i ogromne troškove, zaključuje se, između ostalog, u analizi Centra za građansko obrazovanje (CGO) „Zašto boli glava od đačkih udžbenika?“.

Prema podacima CGO-a, Vlada Crne Gore je za proteklih šest godina izdvojila minimalno 7.303 524,16 EUR za udžbenike. Od te sume 6.304.150,11 EUR se odnosi na štampu udžbenika, 864.381,36 za honorare za autore udžbenika i 134.992,69 za recezentske honorare. Tome treba dodati i izdatke za urednike udžbenika jer ZUNS ima sistematizovano takvo radno mjesto te se kroz mjesečnu zaradu/platu plaćaju izdaci uređivanja.

CGO - Zašto boli glava od đačkih udžbenika? »

Neophodan sistemski odgovor na odliv mozgova

Uoči Međunarodnog dana mladih, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na nepovoljan položaj mladih u crnogorskom društvu koji ostaju jedna od najmarginalizovanijih grupa, a bez sistemskog odgovora države na rastuće probleme sa kojima se mladi suočavaju.

Upravo zbog ovakvog statusa u društvu, mladi napuštaju Crnu Goru u potrazi za boljim mogućnostima za sebe. Međutim, nema ni zvaničnih podataka o razmjerama ovog problema, kao ni podataka o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek. To mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju i zadržavanju mladih tako što će im obezbijediti jednake mogućnosti za lični i profesionalni napredak.

CGO - Neophodan sistemski odgovor na odliv mozgova »