Ministarstvo odbrane da povuče predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka

Pozivamo Ministarstvo odbrane da iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe kojima se predviđa neustavno skrivanje informacija od javnog značaja. Identične izmjene zakona Vlada je povukla iz skupštinske procedure nakon javnih kritika međunarodnih i crnogorskih nevladinih organizacija, ali je Ministarstvo odbrane identičan predlog stavilo na javnu raspravu.

 Predloženim izmjenama se omogućava svim državnim organima da proglase informacije tajnom, ukoliko bi njihovo otkrivanje uticalo na “ostvarivanje funkcije organa”. Tako široko određenje razloga iz kojih se dokumenta mogu sakriti od očiju javnosti nisu u skladu sa Ustavom, niti sa međunarodnim standardima.

U članu 51 Ustav Crne Gore garantuje svim građanima pravo pristupa informacijama i predviđa da ono može biti ograničeno samo ako je to u interesu zaštite života; javnog zdravlja; morala i privatnosti; vođenja krivičnog postupka; bezbjednosti i odbrane Crne Gore; spoljne, monetarne i ekonomske politike. Međunarodni standardi i precizni izuzeci od primjene prava na pristup informacijama su jasno propisani članom 19, stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članom 10, stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima. »

Politički dio koči tehnički dio pregovora?

U procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU) ključni problem je neusaglašenost tehničkog sa političkim aspektom.

To je saopšteno u drugom dijelu konferencije “Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert, i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

CGO - Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU »

Potreban ozbiljan zaokret u procesu evropskih integracija

Nakon prvih sedam godina crnogorskih pregovora potreban je ozbiljan zaokret u pristupu jer je Crna Gora daleko od odlikaša, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević na konferenciji „Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU“, koju je CGO organizovao uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

„Pristupni pregovori su naša šansa da se uredimo kao društvo, da uspostavimo nedostajuću odgovornost i da izgradimo državu u kojoj pojedinci ne mogu biti iznad institucija. A ocjena ispunjavanja preuzetih obaveza nije ništa drugo do ocjena našeg kredibiliteta. Posljednji Izvještaj EK ukazuje na poljuljani kredibilitet Crne Gore u pregovorima“, ocijenila je Uljarević navodeći da seu 28 pregovaračkih poglavlja bilježi ograničen napredak, a da se smanjio i broj poglavlja u kojima je Crna Gora imala dobar napredak.

„Iako su mnogo puta vlasti najavljivale, nismo dobili završna mjerila za poglavlja 23 i 24, iz jednostavnog razloga, što prethodno preuzete domaće zadatke nismo ispunili. Prosječna ocjena za 33 poglavlja je minimalni napredak, ili 3.09, a uporedni nalazi kolega iz Instituta alternativa, koji ovo mjere godinama, ukazuju da je ta brojka najmanja od 2015. godine. Ukratko, daleko je Crna Gora od odlikaša u ovom procesu“, podvukla je Uljarević.

CGO - Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU »

Ministarstvo finansija da organizuje javnu raspravu o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Umjesto poziva za javnu raspravu, Ministarstvo finansija objavilo je 10. juna 2019. godine Poziv za javne konsultacije povodom teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, koji je, kako i sami kažu, „inoviran u odnosu na verziju povodom koje je sprovođena javna rasprava u periodu februar – mart 2018. godine“.

Od prethodne javne rasprave prošlo je više od godinu dana, a tekst Zakona više puta je mijenjan i dva puta poslat Evropskoj komisiji na mišljenje – u septembru 2018. godine i martu 2019. godine. Stoga je očigledno da je ovaj tekst pretrpio znatne izmjene sa kojima javnost mora biti upoznata kroz organizovanje javne rasprave, a ne javnih konsultacija.

Prema Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, konsultovanje zainteresovane javnosti podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona, odnosno strategije, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Međutim, Ministarstvo finansija je u okviru Poziva za javne konsultacije predvidjelo rok od sedam dana za dostavljanje komentara i sugestija na obiman dokument koji nikako nije „u početnoj fazi“. »