Odbranom neetičke i nezakonite „tradicije“ podriva se obrazovni i zakonodavni okvir države Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u ponedjeljak, 8.jula 2019. procesuirao prema rukovodstvu Univerziteta Crne Gore (UCG) Prijedlog za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane vanredne profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Bojane Lakićević-Đuranović i shodno sankcionisanje. Takođe, predata je i krivična prijava nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. CGO očekuje da nadležni istražni i univerzitetski organi postupe efikasno s obzirom da se radi o jednostavnom predmetu.

CGO naglašava da je rad pod svojim imenom Bojana Lakićević Đuranović objavila nakon što je tema plagijarizma pozicionirana u crnogorskom javnom diskursu, nakon izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i Krivičnog zakonika, a kojima se utvrđuju i jasna definicija plagijata, veza sa visokim obrazovanjem, kao i odredbama Krivičnog zakonika koji je u sankcionisanju ovog krivičnog djela značajno ispred drugih u regionu. Takođe, rad je objavila uoči najavljenog usvajanja Zakona o akademskom integritetu. Međutim, izgleda da je nad svim ovim prevagu imala dosadašnja nekažnjivost plagijatora koji čine akademsku zajednicu, a imaju i moćne zaštitnike.

U tom kontekstu, ne iznenađuje iako je za svaku osudu i izjava nekadašnjeg predsjednika Naučnog odbora UCG, prof. Vladimira Pešića, koji brani neodbranjivo. U motive takvog njegovog pristupa nećemo ulaziti. »

24 godine od genocida u Srebrenici

Povodom 24 godine od genocida u Srebrenici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcija za ljudska prava (HRA) podsjećaju na ovaj strašan zločin i ukazuju da suočavanje sa tim zločinom i podrškom koju je vlast Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) pružala vojsci bosanskih Srba koja ga je izvršila mora postati dio državne politike Crne Gore i obavezne kulture sjećanja da bi se obezbijedilo ostvarivanje pravde za žrtve i spriječilo da se zločini ponavljaju.

Dan-sjecanja-Srebrenica »

Sličnosti i razlike – stručni rad prof. Bojane Lakićević Đuranović i specijalistički rad Đorđija Drinčića

Zbog velikog interesovanja javnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje integralno dio dokumentacije koja se odnosi na rad „Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju, tumačenju i primjeni prava – primjeri iz prakse koji je vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Bojana Lakićević-Đuranović objavila u decembru 2018. godine u stručnom časopisu Pravni život, tematski broj 12 Pravo i zapovest razuma pod svojim imenom.

Bojana Lakićević Đuranović

CGO tim je označio u radu identične djelove sa radom studenta Đorđija Drinčića kojem je bila mentorka prilikom izrade njegovog specijalističkog rada pod nazivom „Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primjeni prava EU“, a koji je on odbranio u junu 2018.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odnosno gotovo šest mjeseci prije nego što je ona objavila rad u stručnom časopisu.

Radikalizacijom vjere se gubi komfor koji ona nudi

Svako treba da cijeni svoju posebnost, ali i da uvažava različitost ljudi sa kojima dijeli životni prostor. Odgovornost zajednice je da se pravo svih poštuje, jer u takvim zajednicama ekstremizam ne može da se rodi ili da opstane ukoliko se pojavi, zaključeno je na petoj javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je u Bijelom Polju organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

CGO - Radikalizacijom vjere se gubi komfor koji ona nudi »

Dodijeljene diplome I generaciji Škole EU pregovora

Danas su u Podgorici dodijeljene diplome polaznicima I generacije Škole EU pregovora koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU!”, uz  podršku Ministarstva javne uprave. Polaznicima/ama Škole EU pregovora koji/e su uspješno završili ovaj obrazovni program, diplome su uručili izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević i generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u Ministarstvo javne uprave, Admir Šahmanović.

IMG_2223 »