Neznanje vodi ka radikalnim stavovima

Neinformisanost o drugima i netolerancija prema drugima vodi ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka za ujedinjenje u našim različitostima, zaključeno je na trećoj javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je danas organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u Gimnaziji ,,25. maj’’ u Tuzima.

CGO - Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma »

Dijalogom djelovati na sprječavanje radikalizma i nasilnog ekstremizma

U prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma posebnu ulogu igra komunikacija u samoj zajednici, jer se bez adekvatne komunikacije javlja strah, koji stvara prostor za manipulaciju i može dovesti do konflikata, zaključeno je na današnjoj, drugoj po redu,  javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je u Baru organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

CGO - Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma »

Školu demokratije uspješno završilo dvadeset četvoro polaznika

U Podgorici su večeras, u prostorijama Centra za građansko obrazovanje (CGO), uručene diplome polaznicima XXVIII generacije Škole demokratije, škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse, koju je CGO organizovao u partnerstvu sa fondacijom Fridrih Ebert. Polaznicima/ama Škole demokratije koji/e su uspješno završili ovaj obrazovni program, diplome je uručila izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević.

CGO - Školu demokratije uspješno završilo dvadeset četvoro polaznika »

Ministar prosvjete da smijeni sve direktore škole za koje je prosvjetna inspekcija utvrdila da rade nezakonito

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama ukazuje na nedostatnosti zakonske odredbe kojom ministar prosvjete imenuje i razriješava direktore ustanova obrazovanja. Takva odredba unosi ogroman i neopravdan prostor za diskreciono odlučivanje, a to je vidiljivo kako kroz proces imenovanja, tako i kroz „zaštitu“ onih direktora za koje je i prosvjetna inspekcija utvrdila da nijesu radili po zakonu. 

Povodom teksta objavljenog na portalu Antene M „Direktoricu škole “Dušan Korać” optužuju za nesavjestan rad, ona bez komentara, Ministarstvo čeka izjašnjenje”, CGO podsjeća da smo prije godinu podnijeli inicijativu ministru prosvjete za razriješenje jednog direktora škole, ali i objavili da je Prosvjetna inspekcija podnijela ministru devet zahtjeva za razriješenje direktora osnovnih i srednjih škola tokom 2016. i 2017. Bez ijednog održivog argumenta ministar je ignorisao našu inicijativu i zahtjeve Prosvjetne inspekcije. Dodatno brine da su neki od direktora za koje je Prosvjetna inspekcija i po više puta utvrđivala nezakonisti u radu i predlagala njihovo razriješenje ponovo izabrani na te funkcije umjesto da budu razriješeni. »