Lučama se ne mogu prekriti nedostaci u znanju i obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iskazuje zabrinutost zbog činjenice da broj rastućih diploma „Luča“ nije u skladu sa rezultatima koji crnogorski učenici dobijaju na PISA testiranjima što dovodi u pitanje i njihovu vjerodostojnost.

Podsjećanja radi, tokom PISA testiranja Crna Gora je 2015. godine bila u nauci na 59 mjestu od 70, u čitanju 53 od 70, i u matematici 52 od 70Crna Gora je među najgore kategorisanim zemljama, ispod 450 bodova. Naime, srednja kategorija je između 450 do 500, a najbolji su preko 500 bodova.

Inflacija odlikaša dugogodišnji je problem obrazovnog sistema u Crnoj Gori, a predstavlja posljedicu činjenice da su trka za ocjenama i pritisak roditelja na nastavno osoblje potisnuli adekvatno vrednovanje učenika koja treba biti zasnovano na znanju. »

Ministarstvo odbrane da povuče predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka

Pozivamo Ministarstvo odbrane da iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe kojima se predviđa neustavno skrivanje informacija od javnog značaja. Identične izmjene zakona Vlada je povukla iz skupštinske procedure nakon javnih kritika međunarodnih i crnogorskih nevladinih organizacija, ali je Ministarstvo odbrane identičan predlog stavilo na javnu raspravu.

 Predloženim izmjenama se omogućava svim državnim organima da proglase informacije tajnom, ukoliko bi njihovo otkrivanje uticalo na “ostvarivanje funkcije organa”. Tako široko određenje razloga iz kojih se dokumenta mogu sakriti od očiju javnosti nisu u skladu sa Ustavom, niti sa međunarodnim standardima.

U članu 51 Ustav Crne Gore garantuje svim građanima pravo pristupa informacijama i predviđa da ono može biti ograničeno samo ako je to u interesu zaštite života; javnog zdravlja; morala i privatnosti; vođenja krivičnog postupka; bezbjednosti i odbrane Crne Gore; spoljne, monetarne i ekonomske politike. Međunarodni standardi i precizni izuzeci od primjene prava na pristup informacijama su jasno propisani članom 19, stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članom 10, stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima. »

Politički dio koči tehnički dio pregovora?

U procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU) ključni problem je neusaglašenost tehničkog sa političkim aspektom.

To je saopšteno u drugom dijelu konferencije “Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert, i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

CGO - Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU »

Potreban ozbiljan zaokret u procesu evropskih integracija

Nakon prvih sedam godina crnogorskih pregovora potreban je ozbiljan zaokret u pristupu jer je Crna Gora daleko od odlikaša, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević na konferenciji „Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU“, koju je CGO organizovao uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

„Pristupni pregovori su naša šansa da se uredimo kao društvo, da uspostavimo nedostajuću odgovornost i da izgradimo državu u kojoj pojedinci ne mogu biti iznad institucija. A ocjena ispunjavanja preuzetih obaveza nije ništa drugo do ocjena našeg kredibiliteta. Posljednji Izvještaj EK ukazuje na poljuljani kredibilitet Crne Gore u pregovorima“, ocijenila je Uljarević navodeći da seu 28 pregovaračkih poglavlja bilježi ograničen napredak, a da se smanjio i broj poglavlja u kojima je Crna Gora imala dobar napredak.

„Iako su mnogo puta vlasti najavljivale, nismo dobili završna mjerila za poglavlja 23 i 24, iz jednostavnog razloga, što prethodno preuzete domaće zadatke nismo ispunili. Prosječna ocjena za 33 poglavlja je minimalni napredak, ili 3.09, a uporedni nalazi kolega iz Instituta alternativa, koji ovo mjere godinama, ukazuju da je ta brojka najmanja od 2015. godine. Ukratko, daleko je Crna Gora od odlikaša u ovom procesu“, podvukla je Uljarević.

CGO - Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU »