Ministarstvo finansija da organizuje javnu raspravu o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Umjesto poziva za javnu raspravu, Ministarstvo finansija objavilo je 10. juna 2019. godine Poziv za javne konsultacije povodom teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, koji je, kako i sami kažu, „inoviran u odnosu na verziju povodom koje je sprovođena javna rasprava u periodu februar – mart 2018. godine“.

Od prethodne javne rasprave prošlo je više od godinu dana, a tekst Zakona više puta je mijenjan i dva puta poslat Evropskoj komisiji na mišljenje – u septembru 2018. godine i martu 2019. godine. Stoga je očigledno da je ovaj tekst pretrpio znatne izmjene sa kojima javnost mora biti upoznata kroz organizovanje javne rasprave, a ne javnih konsultacija.

Prema Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, konsultovanje zainteresovane javnosti podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona, odnosno strategije, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Međutim, Ministarstvo finansija je u okviru Poziva za javne konsultacije predvidjelo rok od sedam dana za dostavljanje komentara i sugestija na obiman dokument koji nikako nije „u početnoj fazi“. »

Ljudska prava u Crnoj Gori nijesu prioritet donosilaca odluka

Ljudska prava u Crnoj Gori nijesu prioritet donosilaca odluka, kultura ljudskih prava nije zaživjela što ima refleksiju i u efektivnom ostvarivanju tih prava, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević. 

Ona je na, prezentaciji ključnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori – Barometar ljudskih prava, pojasnila da izvještaj daje prikaz stanja ljudskih prava za period 2017. i 2018. godine, i dio 2019. godine, i identifikuje ključne izazove u postizanju standarda.

CGO - Ljudska prava u Crnoj Gori nijesu prioritet donosilaca odluka »

DPS protiv EU i SAD u novoj akciji zadržavanja kontrole nad RTCG

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je Predlog liste za imenovanje Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačimaPredlog listeje jednoglasno podržan od strane poslanika DPS-a, čime je potvrđeno da je DPS kontrolisao ovaj proces od početka, te da na listi nema niti jednog kandidata koji nije po mjeri vladajuće partije, jer je to i postao ključni kriterijum izbora u Savjet RTCG.

Evropska komisija nedvosmisleno je izrazila svoj stav u Izvještaju za Crnu Goru, navodeći da su političke intervencije u rad nacionalnog javnog servisa predmet ozbiljne zabrinutosti.Umjesto da to primi kao upozorenje, DPS još agilnije juriša da pokori sve institucije koje su ključne za legitimitet predstojećeg izbornog procesa, direktno ugrožavajući i dinamiku našeg putu ka EU.

Primjećuje ovo i Evropska komisija na što ukazuje i današnji tvit šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orava, u kojem je naveo “Posljednji Izvještaj EK o Crnoj Gori poslao je jasnu poruku o značaju uklanjanja uzroka političkog miješanja u nacionalni javni servis RTCG. Ovo je pitanje za ozbiljnu zabrinutost i neophodni su odlučni koraci”Taj tvit su podijelili i najviši zvaničnici Evropske komisije iz Brisela, uključujući i komesara Johanesa Hana, ali i Ambasada SAD u Crnoj Goriukazujući da se radi o jedinstvenom stavu ključnih spoljnopolitičkih partnera Crne Gore. A upravo sa njima se DPS direktno konfrontira radi svog partijskog interesa ugrožavajući državni i javni interes. »

Iskorak je kad Skupština ponišava sopstvene neustavne zakonske odredbe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore o usvajanju  amandmana kojima se  službenicima u državnoj i lokalnoj administraciji vraćaju prava iz rada na način da im novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada neće zastarijevati. Takva neustavna ograničenja su bila uvedena 2018. izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Podsjećanja radi, CGO je 22.oktobra 2018. podnio Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ograničavaju novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada. U međuvremenu, krajem marta 2019, Vlada se izjasnila povodom ove naše inicijative ocjenjujući je neosnovanom, a suštinski stavljajući finansije ispred poštovanja jednakosti građana pred zakonom. »