DIK od sljedeće sedmice paralisan u izbornoj godini

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iskazuje zabrinutost zbog činjenice da predsjedniku Državne izborne komisije (DIK), Đorđiju Vukčeviću, prestaje mandat 17. januara ove godine, odnosno za nedjelju dana, budući da navršava 67 godina života, a da konkurs za izbor novog predsjednika DIK-a još nije raspisan. Na taj način će ova centralna izborna institucija u izbornoj godini biti onemogućena da održava sjednice i sprovodi ostale redovne aktivnosti što dodatno i nepotrebno opterećuje tekuće probleme vezane za izbornu materiju.

Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, predsjednika DIK-a imenuje Skupština, na prijedlog Administrativnog odbora, a nakon prethodno sprovedenog javnog konkursa. Administrativni odbor ima nadležnost da blagovremeno raspiše konkurs i sprovede prateću proceduru.

Uzimajući u obzir trajanje procedure izbora novog predsjednika DIK-a, već je sada jasno da će  DIK u najboljem slučaju do kraja prvog kvartala dobiti novog predsjednika, a u međuvremenu će biti paralisana. Ovakvo stanje u DIK-u, koji je već opterećen aferama koje se odnose na poštovanje zakona i internih akata, ne doprinosi podizanju povjerenja građana u izborni proces, a u čemu bi ova institucija morala da prednjači jer joj je misija kontrola regularnosti izbornog procesa. »

Kadija dokazala da ima kičmu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vrhovnog suda koji je odbio reviziju odluke Višeg suda u Podgorici čime je i posljednja sudska instanca potvrdila nezakonitu smjenu Andrijane Kadije sa mjesta generalne direktorice RTCG. Ova odluka Vrhovnog suda okončava niz pravosnažnih presuda za nezakonite smjene tadašnjeg rukovodstva protiv kojih se  vodila prljava kampanja, a u kojoj je meta bio i CGO. Andrijana Kadija je dokazala da ima kičmu, koju nisu imali ni oni koji su naručili, inicirali i izvršili njenu smjenu.

CGO - KADIJA DOKAZALA DA IMA KIČMU »

Opština Kotor ne želi dalje djelovanje i razvoj NVO

Koalicija NVO Saradnjom do cilja uputila je danas predsjedniku Opštine Kotor, Željku Aprcoviću, zahtjev za izmjene nacrta  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Na javnoj raspravi se nalazi Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama kojom je planirano da se sredstva za projekte NVO umjesto dosadašnjih 1% tekućeg budžeta prepolove na 0.5%.

Predloženim rješenjima se ozbiljno pogoršava ambijent za djelovanje i razvoj nevladinih organizacija u Opštini Kotor, ali i smanjuje mogućnost realizacije lokalnih javnih politika posredstvom nevladinih organizacija.

Ukoliko se ostane pri stavu da se iznos sredstava za finansiranje projekata i programa NVO sa sadašnjih 1% smanji na 0,5% opštinskog budžeta biće to korak unazad u odnosima lokalne samouprave i NVO koji će dovesti u pitanje funkcionisanje upravo onih organizacija od kojih građani i organi lokalne samouprave imaju najviše koristi. »