Ministar prosvjete da smijeni sve direktore škole za koje je prosvjetna inspekcija utvrdila da rade nezakonito

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama ukazuje na nedostatnosti zakonske odredbe kojom ministar prosvjete imenuje i razriješava direktore ustanova obrazovanja. Takva odredba unosi ogroman i neopravdan prostor za diskreciono odlučivanje, a to je vidiljivo kako kroz proces imenovanja, tako i kroz „zaštitu“ onih direktora za koje je i prosvjetna inspekcija utvrdila da nijesu radili po zakonu. 

Povodom teksta objavljenog na portalu Antene M „Direktoricu škole “Dušan Korać” optužuju za nesavjestan rad, ona bez komentara, Ministarstvo čeka izjašnjenje”, CGO podsjeća da smo prije godinu podnijeli inicijativu ministru prosvjete za razriješenje jednog direktora škole, ali i objavili da je Prosvjetna inspekcija podnijela ministru devet zahtjeva za razriješenje direktora osnovnih i srednjih škola tokom 2016. i 2017. Bez ijednog održivog argumenta ministar je ignorisao našu inicijativu i zahtjeve Prosvjetne inspekcije. Dodatno brine da su neki od direktora za koje je Prosvjetna inspekcija i po više puta utvrđivala nezakonisti u radu i predlagala njihovo razriješenje ponovo izabrani na te funkcije umjesto da budu razriješeni. »

Prevenirati transformaciju radikalizma u nasilni ekstremizam

Radikalizam postoji u svim društvima i na različitim nivoima, ali je važno prevenirati njegovu transformaciju u nasilni ekstremizam, zaključeno je na današnjem javnom predavanju “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici.

CGO - Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma »

Obavještenje o produžetku roka za prijavu na javni poziv

Produžen rok za prijavu umjetnika i umjetnica na Javni poziv za učešće na regionalnoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

Rok za dostavljanje prijava na konkurs koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao u sklopu programa Smjestimo korupciju u muzej produžen je do 15.juna 2019, do 16h00, a sama kolonija će se okvirno održati od 2. do 5.jula 2019.

Više informacija je dostupno na linku za ovaj poziv.

Projekat SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Sudije i tužioci unaprijeđivali znanja i vještine komunikacije sa javnošću

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 30 i 31. maja 2019. godine, u Podgorici, organizovao trening o komunikacionim vještinama za nosioce pravosudnih funkcija, a u okviru projekta Otvorena pravda, koji podržava Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore.  

Tokom dvodnevne intenzivne obuke, 22 predstavnika pravosuđa, iz različitih sudova i tužilaštava, su unaprijeđivala svoje komunikacione vještine i znanja, a imali su i vježbe izlaganja pred kamerom i pripreme za davanje izjava, uz konkretne savjete za specifične i aktuelne situacije. Trening su vodili stručnjaci za odnose za javnošću, Miodrag Strugar i Eleonora Albijanić.

CGO Otvorena pravda trening »

Pismo 11 NVO u vezi sa odlučivanjem o prijavama kandidatkinje za izbor na funkciju predsjednika Vrhovnog suda i kandidata za izbor na funkcije predsjednika osnovnih sudova u Podgorici, Baru, Plavu, Rožajama i Kotoru

Danas je 11 nevladinih organizacija uputilo pismo Sudskom savjetu Crne Gore u vezi sa odlučivanjem o prijavama kandidatkinje za izbor na funkciju predsjednika Vrhovnog suda i kandidata za izbor na funkcije predsjednika osnovnih sudova u Podgorici, Baru, Plavu, Rožajama i Kotoru.

Poštovani gospodine Vukčeviću,

na javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore prijavila se aktuelna predsjednica Vrhovnog suda, gospođa Vesna Medenica, a na javne oglase za izbor predsjednika Osnovnog suda u Baru, Podgorici, Kotoru, Rožajama i Plavu prijave su podnijeli, pored ostalih, i aktuelni predsjednici tih sudova, gospoda Goran Šćepanović, Zoran Radović, Branko Vučković, Zahit Camić i Hilmija Sujković. Svi pomenuti su najmanje dva puta bili birani na funkcije predsjednika sudova kojima trenutno predsjedavaju, a gospoda Camić i Vučković su te funkcije obavljali u čak pet i sedam mandata.

Amandmanom na član 124 Ustava Crne Gore, koji je 31. jula 2013. godine stupio na snagu, propisano je: ”Isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta.” Izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koje su stupile na snagu 1.1.2016. godine, propisano je ”Isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta” (čl. 42, st. 1). »