Stati na crtu homofobiji i transfobiji u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17. maja – Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije, ističe da crnogorsko društvo mora uložiti veće napore u borbi za kulturu ljudskih prava koja bi svakog građanina i građanku priznavala i prihvatala kao jednake pred zakonom i pred društvom bez obzira na seksualne i rodne različitosti. Tu, naravno, posebnu odgovornost imaju institucije.

LGBTI osobe u Crnoj Gori, i pored deklarativne zabrane diskriminacije, još nemaju potrebnu podršku koja bi im omogućila da ostvaruju sva svoja prava i žive život bez straha da će imati neprijatnosti zbog svoje drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ovogodišnji Međunarodni dan protiv homofobije, transfobije i bifobije se fokusira na pravdu i zaštitu za sve, a UNDP ističe i podršku razvoju inicijativa za okončanje isključenosti, diskriminacije i nasilja protiv LGBTI osoba. Ovaj imperativ je više nego ikad potrebno gajiti, i na liniji toga su i napori CGO-a, a koji su trenutno pojačani u okviru projekta „NE diskriminaciji, DA azličitosti“ .

Stani na crtu homofobiji i transfobiji u Crnoj Gori »

NVO Zapadnog Balkana pisale Donaldu Tusku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) jedan je od potpisnika pisma koju su organizacije civilnog društva zapadnog Balkana uputile predsjedniku Evropskog savjeta, Donaldu Tusku, povodom otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u junu 2019. godine.

NVO i pojedinci u pismu izražavaju zabrinutost da bi dalje odlaganje pregovora o pridruživanju Sjeverne Makedonije i Albanije ozbiljno ugrozilo proevropski stav stanovništva širom regiona, kao i nada da će Evropski savjet ispuniti svoje obećanje i otvoriti pristupne pregovore sa ovim državama.

Smatraju i da bi dvije ove zemlje kandidati na zapadnom Balkanu donijele novu energiju, stabilnost i nadu regionu, kao i da su dobrosusjedski odnosi jedan od ključnih faktora konsolidacije zapadnog Balkana i njegove brže integracije u EU.

Inicijativa je pokrenuta na prijedlog Evropskog pokreta u Srbiji, a pismo je potpisalo 88 organizacija civilnog društva zapadnog Balkana, kao i 12 pojedinaca iz regiona.

Mladi moraju dobiti veću pažnju svih

Mladi suštinski nijesu u fokusu donosilaca odluka, a to svoj izraz ima i izvjesnom osjećaju otuđenosti mladih od političkog i društvenog angažamana, kao i u rastućem trendu želje mladih da napuste Crnu Goru, zaključeno je konferenciji Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori? koju su organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO) i fondacija Fridrih Ebert.

CGO - Mladi moraju dobiti veću pažnju svih »

Sa srednjoškolcima o štetnosti nasilja prema LGBT osobama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, od februara do aprila 2019, organizovao jedanaest radionica za srednjoškolce na temu „Suzbijanje i prevencija nasilja prema LGBT osobama“, a u okviru projekta „NE diskriminaciji, DA različitosti“ koji sprovodi uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore. Prethodno je kroz ovaj projekat sprovedeno i predstavljeno istraživanje javnog mnjenja o stavovima javnosti prema LGBT osobama.

Tokom februara, marta i aprila, projektni tim je obišao deset srednjih škola u osam crnogorskih opština, u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji, razgovarajući sa srednjoškolcima o položaju LGBT osoba u Crnoj Gori, izazovima sa kojima se suočavaju i nasilju koje trpe zbog različite seksualne orijentacije. Dodatno, aktivisti za ljudska prava LGBT osoba su, kroz radioničarski metod „žive biblioteke“razgovarali sa srednjoškolcima o tome šta verbalno i fizičko nasilje predstavlja za LGBT osobe, kako nastaje, koji su njegovi pojavni oblici i posljedice, kako ga prepoznati i zauzeti aktivan stav u borbi protiv tog nasilja kroz vršnjačku edukaciju, zatim o mehanizmima zaštite i prijavljivanju konkretnih slučajeva, ali i o opštem položaju LGBT osoba u Crnoj Gori. Metod „žive biblioteke“ omogućio je srednjoškolcima da u direktnom razgovoru sa LGBT aktivistima saznaju sve ono što ih je interesovalo o težini problema sa kojima se LGBT zajednica suočava, da rasvijetle pojedine predrasude koje imaju, ali i da saznaju kako LGBT osobe u Crnoj Gori žive i kako se nose sa nerazumijevanjem okoline.

CGO - SA SREDNJOŠKOLCIMA O ŠTETNOSTI NASILJA PREMA LGBT OSOBAMA »