CGO ponovo pokreće akciju doniranja knjiga za ZIKS

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo pokreće akciju prikupljanja knjiga za obogaćenje biblioteke Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Akcija će trajati do 25. aprila 2019, a građani i građanke, kao i pravni subjekti, koji žele da doniraju knjige to mogu učiniti u prostorijama CGO-a u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 96, svakog radnog dana od 8h00 do 17h00 ili tokom uličnih akcija u Podgorici – 6. aprila na Rimskom trgu i 20. aprila na platou ispred Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ od 11h00 do 13h00.

CGO ponovo pokreće akciju doniranja knjiga za ZIKS »

Bude li se studenti u Crnoj Gori?

U susret 4. aprilu, Danu studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na značaj studentskog aktivizma i uključenja mladih slobodomislećih ljudi u borbu za demokratizaciju i evropeizaciju društva.

I danas su u Crnoj Gori sporadični buntovni studentski glasovi. Dio uzroka za to treba tražiti i u formalnom obrazovnom sistemu koji ne obrazuje mlade za aktivno građanstvo niti razvija njihovo kritičko razmišljanja, ali i u političkoj konstelaciji odnosa koja marginalizuje mlade i njihove teme a što posljedično ima negativan efekat i na želju mladih za bilo kakvim oblikom aktivizma. Među mladima je još uvijek dominantno neprepoznavanje značaja sopstvenog aktivnog učešća u oblikovanju društva u kojem žive, a učestvovanje u građanskim inicijativama nalazi se na dnu ljestvice važnih stvari. Istraživanje Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital, koje je CGO sproveo 2016, ukazalo je da je skoro četvrtina mladih tada smatrala da nije važno biti uključen u građanske inicijative tj. akcije, a ubjedljiva natpolovična većina da nije važno biti aktivan u politici.

Bude li se studenti u Crnoj Gori? »

Institucije treba efikasno da odgovore na nasilje nad Tomkićem

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne institucije da hitno i adekvatno sankcionišu nasilje prema građaninu Igoru Tomkiću iz Berana, ali i da preduzmu potrebne mjere u pravcu pune zaštite njega lično i njegove porodice, kao i njihove imovine.

Nakon nanošenja teških tjelesnih povreda u napadu na Tomkića koji se dogodio prije nedjelju dana, sinoć je u požaru izgorjela njegova trgovinska radnja. Prethodno je, prema informacijama dostupnim iz medija, već duži period bio maltretiran od pojedinih sugrađana.

Ovakvi slučajevi trajuće diskriminacije i nasilja su nedopustivi i zahtijevaju ozbiljnu istragu i procesuiranje kako bi se pronašli počinitelji ovih nedjela, ali i utvrdila odgovornost onih koji nijesu adekvatno preventivno djelovali dozvolivši time eskalaciju nasilja nad građaninom Tomkićem. A očigledno je da djelovanje nadležnih institucija nije bilo efikasno. Tako je Tomkić poslije fizičkog suočen i sa materijalnom ugroženošću čitave svoje porodice. Odgovorne vlasti moraju spriječiti ovakve akcije koje su usmjerene na progon porodice Tomkić iz sredine u kojoj žive. »

Pisanjem projekata do ostvarenja ideja OSI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u periodu od 8. do 24. marta 2019. organizovao trening za pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU za deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih u okviru projekta Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom.

Tokom tri trodnevna intenzivna modula učesnici su radili na osmišljavanju sopstvenih projektnih ideja. Kroz prezentacije, razgovor, grupni i pojedinačni rad, oni su razvili matrice logičkog okvira za svoje ideje, ispunili projektni sažetak i aplikacionu formu, detaljno izučavajući pozadinu identifikovanih problema, postojeće nacionalne i strategije EU, održivost projekta, metodologiju i budžet.

CGO - Pisanjem projekata do ostvarenja ideja osi »