Potrebne promjene postojećih javnih politika i ponuda

Izmjenama izbornog zakonodavstva i uvođenjem otvorenih lista poslanici i odbornici bili bi odgovorniji prema građanima, a za smjenu vlasti neophodan je konkretan prijedlog opozicije o društvenim pitanjima.

To je poručeno na panel diskusiji „Demokratija i političke partije: kome su odgovorni odbornici – građanima ili partijama?“, koju su sinoć organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Aktivna zona sa Cetinja, kao zajedničku aktivnost Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) i Škole demokratije.

Potrebne promjene postojećih javnih politika i ponuda »

Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija

Neophodno je osigurati jednaku primjenu Zakona o elektronskim medijima prema svim emiterima koji imaju odobrenje za emitovanje, a kako bi se zaštitio javni interes u oblasti informisanja građana o pitanjima koja su im važna za zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba, zaključeno je danas na prezentaciji studije Centra za građansko obrazovanje (CGO) o radu Agencije za elektronske medije – Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija.

Koordinator za razvoj u CGO-u, Damir Nikočević, naveo je da „nalazi studije ukazuju da AEM u svom dosadašnjem radu nije dosljedno poštovala Zakon o elektronskim medijima, a što je posljedično dovelo do nelojalne konkurencije na tržištu elektronskih medija, ali i značajnog kontaminiranja medijskog prostora neprofesionalnim i neetičkim sadržajima.“  

CGO - Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija »

Odbornici – predstavnici građanskih ili partijskih interesa?

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) cijeni da demokratija na lokalnom nivou u Crnoj Gori nije dovoljno razvijena. Izazovi se posebno identifikuju u nedovoljnom razumijevanju uloge odbornika u lokalnim parlamentima i potrebi kontinuirane komunikacije sa građanima i nakon završetka izbornih procedura. Ipak, posljednji događaji u Baru, Žabljaku i Podgorici najavljuju buđenje građanske svijesti koja insistira na primatu opšteg nad partijskim interesom.

Nažalost, svjedoci smo slučajeva koji pokazuju da se učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou završava izborima. Istraživanja ukazuju da građani nedovoljno koriste mehanizme lokalne demokratije (javne rasprave, građanske inicijative, konsultativne referendume, mjesne zajednice, udruženja građana i sl.). Na drugoj strani, ni lokalne samouprave nijesu dovoljno proaktivne da građane uključe u konsultacije o bitnim pitanjima.

Koalicija KUM »

Nema značajnijeg napretka u inkluziji Roma u crnogorsko društvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da i ovaj Međunarodni dan Roma u Crnoj Gori dočekujemo bez značajnijeg napretka u inkluziji Roma u crnogorsko društvo. Brojne predrasude i stereotipi prema Romima opstaju i otežavaju integraciju i punu uključenost Roma u sve sfere društva. 

Istraživanje CGO-a o percepciji diskriminacije ukazuju da ova grupa ostaje na vrhu ljestvice onih koji su u našem društvu najizloženije diskriminaciji. Etnička i socijalna distanca, kako među opštom, tako i među populacijom mladih, najizraženija je upravo prema Romima.

Prethodnih godina se radilo u određenoj mjeri na uključivanju Roma u obrazovanje, ali čini se više formalno nego suštinski. Takav je odnos prema inkluziji Roma u svim oblastima društvenog života. Posmatrano u brojkama, u obrazovanju se bilježe najveći pomaci, jer se počelo sa nule a danas se veliki broj romske djece upisuje u škole, iako obuhvat još nije potpun. No, broj Roma koji uspješno privedu kraju svoje obrazovanje je vrlo mali, a od onih koji se upišu u osnovnu školu do fakulteta stignu rijetki. »

Mediji su važan faktor u informisanju o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Podgorici organizovao trening za novinare o fenomenima radikalizacije i nasilnog ekstremizma kroz koji su pružene konkretne smjernice za kvalitetno izvještavanje i istraživanje o ovim pojavama, kao i o monitoringu o učinku sektora bezbjednosti i relevantnih institucija u ovoj oblasti.

Tokom treninga razmatrani su pojmovi terorizma, radikalizma i ekstremizma, načini izvještavanja odnosno šta treba a šta ne treba raditi prilikom izvještavanja, najčešće greške koje se dešavaju u izvještavanju o ovim složenim i osjetljivim pitanjima kroz praktične primjere, zatim je bilo riječi o kredibilnosti izvora i formama izvještavanja o radikalizmu i ekstremizmu. Rad je bio interaktivan i sa primjerima izvještavanja koji su pomno analizirani a kako bi se razumjele naučene lekcije kad je riječ o istraživanju i praćenju ovih tema.

CGO - Mediji su važan faktor u informisanju o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu »