Pisanjem projekata do ostvarenja ideja OSI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u periodu od 8. do 24. marta 2019. organizovao trening za pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU za deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih u okviru projekta Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom.

Tokom tri trodnevna intenzivna modula učesnici su radili na osmišljavanju sopstvenih projektnih ideja. Kroz prezentacije, razgovor, grupni i pojedinačni rad, oni su razvili matrice logičkog okvira za svoje ideje, ispunili projektni sažetak i aplikacionu formu, detaljno izučavajući pozadinu identifikovanih problema, postojeće nacionalne i strategije EU, održivost projekta, metodologiju i budžet.

CGO - Pisanjem projekata do ostvarenja ideja osi »

Istina o zločinima i dostojanstvo žrtava moraju biti u fokusu crnogorskih institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava – ponovo apeluje na crnogorsko pravosuđe da preduzmu sve zakonske mjere da rasvijetle sudbinu nestalih i suzbiju nekažnjivost ratnih zločina počinjenih tokom postjugoslovenskih ratova 90-tih. Takođe, CGO cijeni da je potrebno mnogo posvećenije raditi na primjeni svih mehanizama pravne pomoći na međunarodnom nivou, u svrhu izviđaja, istrage ili sudskih postupaka, a u vezi sa teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.

Na važnost međunarodnog mehanizma u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i uspostavljanja tranzicione pravde ukazuje i nedavna presuda Radovanu Karadžiću. Osuđujuća presuda Karadžiću bi trebalo da bude izvor i opomena i za crnogorsko društvo na neophodnost adekvatnog suočavanja i sa našom ratnom prošlošću. U Crnoj Gori još uvijek imamo klimu koja podržava nekažnjivost ratnih zločina i vrijeđa dostojanstvo žrtava,čije je jedno od važnih izvorišta i visedecenijska kontinuirana vladavina onih koji su bili vlast i kad su se ti zločini počinili i donosili i tada i sada odluke u ime građana i građanki Crne Gore. Posljedično, i dale je na snazizvanično opredjeljenje negacije činjenice da je Crna Gora ikada bila u ratu, iako imamo i crnogorske žrtve, i zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, i zločine počinje od strane crnogorskih državljana na drugim teritorijama, kao i one crnogorske građane koji su izgubili svoje živote u logorima na prostoru bivše Jugoslavije. »

Potencijal za radikalizaciju postoji i potrebno je više raditi na prevenciji

Za dvije trećine građana i građanki u Crnoj Gori primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih i religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, jedna trećina nalazi da postoje situacije kada nasilje može biti opravdano za ostvarenje ovih ciljeva što predstavlja potencijal za radikalizaciju i zahtijeva multisektorski preventivni odgovor, ukazuju podaci iz istraživanja javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas predstavio.

CGO - Potencijal za radikalizaciju postoji i potrebno je više raditi na prevenciji »

Nagrađeni najbolji vizuelni prikazi posljedica korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas, u EU info centru u Podgorici, u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! dodjelu nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije.

Tom prilikom, izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević, ocijenila je da „Crna Gora ima ozbiljan problem sa korupcijom, na koji nije imuno nijedno društvo. Dodatni problem koji Crna Gora ima leži u neefikasnosti i selektivnosti nadležnih institucija kad je riječ o sankcionisanju korupcije“Ona je ukazala na dragocjenost pogleda iz perspektive angažovanih umjetnika, navodeći da takvi pogledi nijesu česti u Crnoj Gori. „Komunikacija posljedica korupcije kroz ove radove može nam značajno pomoći u naporima da što više građana razumije razorne posljedice korupcije za čitavo društvo u korist pojedinaca iz struktura moći.

CGO - Nagrađeni najbolji vizuelni prikazi posljedica korupcije »