Percepcija političke diskriminacije sve izraženija

Građani i građanke smatraju da su u najvećoj mjeri izloženi diskriminaciji siromašni, Romi, beskućnici, osobe sa invaliditetom i politički neistomišljenici, pokazali su nalazi istraživanja javnog mnjenja o diskriminaciji koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas predstavio.

Građani su, uopšteno uzevši, upoznati sa pojmom diskriminacije, ali ima dosta prostora za unaprjeđenje informisanosti i znanja o ovoj pojavi, jer četvrtina ispitanika ne zna ili nema stav o ovom pitanju“, naglasio je Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava, prilikom prezentacije. On je ukazao da najčešće asocijacije na diskriminaciju ostaju odbacivanje ili isključivanje iz zajednice, pravljenje razlika/nepoštovanje ličnosti i ugrožavanje/uskraćivanje ljudskih prava, kao što je to bilo i tokom 2016.godine, ali da u 2019. značajno raste prepoznavanje imovinskih razlika.

CGO - Percepcija političke diskriminacije sve izraženija »

ASK treba da provjeri odakle Đukanoviću novac za pokrivanje duga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) Inicijativu za pokretanje postupka provjere podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Crnogorska javnost je upoznata od strane Duška Kneževića, biznismena kojeg crnogorski istražni organi potražuju, da je predsjednik Đukanović, imao dug na kartici u Atlas banci. U Đukanovićem saopštenju, koje izdaje u svojstvu predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), dana 23.01.2019, između ostalog, stoji: “Već sam u kontaktu s bankom u kojoj provjeravam vjerodostojnost informacije o dugu, i tražim instrukciju na koji način da izvršim tu svoju obavezu, ako ona stoji.” Nakon toga je javnost upoznata, od strane Atlas grupe, da je Đukanović dana 30.01.2019. vratio dug u iznosu od 16,358.00 EUR, a što je i on sam potvrdio u emisiji “Ukrštene riječi” koja je emitovana na TV Prva dana 14.02.2019. »

Nova M krši pravilnik o programskim standardima i Kodeks novinara Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Media centar podnijeli su danas prigovor Agenciji za elektronske medije (AEM) na izvještavanje Nova M. Prigovor se odnosi na prilog emitovan u Centralnom dnevniku 17.02.2019. (od 6.58’ do 12.40’) o građanskim protestima koji su održani 16.02.2019. u Podgorici. 

Media centar i CGO cijene da je Nova M ovim prilogom prekršila više obaveza emitera iz Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima. Konkretno, prilog ne doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o događajimane poštujenačelo tačnosti i nepristrasnosti, anije ni pravičan niti izbalansiran. Takođe, Nova M je ovim prilogom prekršila obavezu da se programskim sadržajima ne smiju tendenciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinaca. Ovo se reflektuje u jednostranom odabiru sagovornika bez strane o kojoj se direktno izvještava, ali i netačnim informacijama, poput onih o broju učesnika protesta, strukturi organizatora, itd. a kojima se svjesno dovode u zabludu gledaoci, zarad nečijih partikularnih interesa. »

Veliko interesovanje mladih da uče o liderstvu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 13. do 17. februara, na Ivanovim koritima, Školu mladog liderstva, kroz projekat Aktiviraj me! koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih Vlade Crne Gore.

Ovu VII generaciju Škole mladog liderstvapohađalo je 30 učenika/ca iz 17 crnogorskih opština: Bara, Tivta, Bijelog Polja, Nikšića, Berana, Kotora, Andrijevice, Danilovgrada, Pljevalja, Plava, Herceg Novog, Rožaja, Kolašina, Ulcinja, Podgorice, Mojkovca i sa Cetinja.

Škola mladog liderstva »

Potrebna ozbiljna unaprjeđenja nacrta Zakona o medijima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je pripremio i dostavio Ministarstvu kulture 15 amandmana na Nacrt Zakona o medijima, u okviru javne rasprave koju je ovo Ministarstvo ranije raspisalo.

Najjasniji pokazatelj manjkavosti zakonskog teksta koji je Ministarstvo kulture dalo na javnu raspravu je i broj pristiglih amandmana, kao i puna saglasnost, značajnog dijela medijske zajednice i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima slobode izražavanja i medija. Tome je doprinijela i neobjašnjiva odluka Vlade da uđe u postupak izrade Nacrta zakona o medijima bez analize primjene važećeg Zakona koja bi ukazala na potrebne intervencije, a na što je CGO u kontinuitetu upozoravao.

Treba naglasiti i da je Direktorat za medije Ministarstva kulture, kao nosilac procesa izrade novog Zakona o medijima, obesmislio sve dosadašnje pokušaje sistemskog unaprijeđenja okvira i ambijenta za rad i djelovanje medija u Crnoj Gori, a koji su bili u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksama. Stoga, CGO ne očekuje ni da podnešeni amandmani dobiju adekvatnu podršku i da nađu svoje mjesto u konačnom tekstu Zakona, a posebno imajući u vidu da su grubo ignorisana i mišljenja međunarodnih eksperata na ovaj tekst. To sve, naravno, može samo doprinijeti daljem produbljivanju problema u oblasti medija i osnažiti trend loših ocjena koje Crna Gora bilježi u relevantnim međunarodnim izvještajima. »