Činjenice su brana ka zaboravu i ksenofobiji

Uoči 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da oda počast milionima žrtava stradalih u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, ali i da istakne važnost obrazovanja i kulture sjećanja na sve one koji su dali doprinos borbi za jednakost, toleranciju, solidarnost i odgovornost. 

Danas ksenofobi produbljuju i stvaraju podjele tamo gdje se one nisu ni slutile. Umjesto međusobnog uvažavanja, pripadnici druge nacije, vjere, rase, roda i seksualne orijentacije često se pokušavaju poniziti govorom mržnje ili direktnim fizičkim nasiljem. U jeku migracija naroda iz  ratom razorenih zemalja, nije mali broj onih koji umjesto dobrodošlice i utočišta dobijaju isključivost praćenu grubim kršenjem njihovih elemntarnih prava.

Činjenice su brana ka zaboravu i ksenofobiji »

Lokalne vlasti moraju pažljivije i odgovornije slušati glas građana

– Reagovanje Koalicije KUM na sječu čempresa u Baru –

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) ocjenjuje da je sječa čempresa u Baru primjer nefunkcionalnosti lokalne demokratije koja bi morala da se zasniva na neposrednosti i transparentnosti. Na žalost, instituti poput javne rasprave, konsultativnog referenduma, peticije, mjesne zajednice, zbora građana i sl. postoje samo kao zakonska mogućnost, ali ne žive u praksi. Posljedice toga vidimo i u ovakvoj odluci protivnoj izraženom stavu građana i građanki Bara.

Zabrinjava činjenica da se lokalni parlament u Baru oglušio na poziv građana i građanki da se spriječi urbanističko nasilje. A upravo bi lokalni nivo vlasti morao imati poseban senzibilitet za njihove potrebe i inicijative. Pokazalo se i da je pozicija vlasti u sukobu i sa postojećim mehanizmima zaštite prava i sloboda, jer se nije čekala ni odluka nadležne sudske instance – Upravnog suda.

Koalicija KUM »

Vlada treba da radi više na suštinskom unaprjeđenju položaja novinara

Centar za građansko obrazovanje (CGO), na Dan novinara Crne Gore, koristi priliku da uputi čestitku svim novinarima/kama u Crnoj Gori koji uprkos nepovoljnom ambijentu za rad i pritiscima sa kojima se suočavaju daju doprinos pravu svih građana/ki da budu pravovremeno i objektivno informisani. Istovremeno, CGO podsjeća da je stanje u medijskom sektoru u Crnoj Gori krajnje zabrinjavajuće, a što u vrlo nepovoljan položaj stavlja upravo one novinare koji žele da svoj posao rade profesionalno.

Dan novinara Crne Gore »