Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu

Povodom 28. januara – Dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da što hitnije započnu proces usklađivanja zakonodavnog okvira Crne Gore sa Opštom uredbom EU o zastiti ličnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine.

Zaštita podataka je osnovno ljudsko pravo, koje se jamči Ustavom Crne Gore i drugim zakonskim aktima.Međutim, uslijed sve bržeg tehnološkog napretka i digitalizacijeposlovne i privatne korespodencije kroz brojne mobilne aplikacije, društvene mreže, aplikacije za profilisanje potrošača, Big Data, itd. nastaju i problemi koje ovi akti nijesu predvidjeli. Stoga se važnost ove Uredbe ogleda i u definisanju novih obaveza i pravila ponašanja za zapošljene koji rade na obradi podataka građana, a kako bi se obezbijedio veći stepen zaštite podataka o ličnosti.

Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu »

Vanredni učenici u crnogorskom obrazovnom sistemu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je istraživao podatke o broju i načinu polaganja vanrednih učenika u Crnoj Gori, iznos prihoda koje škole ostvaruju po ovom osnovu i kako se ti prihodi raspodjeljuju, a podaci su sumirani u analizi Vanredni učenici u crnogorskom obrazovnom sistemu.

U fokusu istraživanja bilo je 48 državnih obrazovnih ustanova koje pružaju srednje obrazovanje. Traženi su podaci za period od 2012. do 2017. broju učenika koji su polagali vanredno razred za svaku godinu pojedinačno; broju onih koji su položili i prošli godinu i broj onih koji nijesu položili; iznosu sredstava koje je škola prihodovala po osnovu vanrednih polaganja učenika u tom periodu; kao i koliko je od toga izdvojeno za naknade za ispitivače. Takođe su traženi spiskovi svih članova komisija za vanredno polaganje po rokovima i godinama.

Od 48 ustanova, 45 je odgovorilo na zahtjev CGO-a, pri čemu su 42 ustanove dostavile u potpunosti ili djelimičnotražene informacije. Preciznije, 41 ustanova je dostavila podatke o prihodovanim sredstvima, a 36 o iznosu sredstava opredijeljenih za ispitivače. Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva dostavila je formalan odgovor o procedurama u toj školi u vezi sa ovim pitanjem, ali nijednu traženu informaciju o broju ovih učenika i prihodovanim sredstvima. Obrazovni centar Plužine i Obrazovni centar Šavnik nijesu od svog osnivanja raspisivali konkurs za upis vanrednih učenika, niti su organizovali vanredno polaganje, o čemu su uredno dostavili informaciju. Na žalost, tri srednje škole nikakve informacije nijesu dostavile i pored više urgencija: Srednja stručna škola Berane, Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje i Srednja stručna škola Pljevlja.  »

Činjenice su brana ka zaboravu i ksenofobiji

Uoči 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da oda počast milionima žrtava stradalih u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, ali i da istakne važnost obrazovanja i kulture sjećanja na sve one koji su dali doprinos borbi za jednakost, toleranciju, solidarnost i odgovornost. 

Danas ksenofobi produbljuju i stvaraju podjele tamo gdje se one nisu ni slutile. Umjesto međusobnog uvažavanja, pripadnici druge nacije, vjere, rase, roda i seksualne orijentacije često se pokušavaju poniziti govorom mržnje ili direktnim fizičkim nasiljem. U jeku migracija naroda iz  ratom razorenih zemalja, nije mali broj onih koji umjesto dobrodošlice i utočišta dobijaju isključivost praćenu grubim kršenjem njihovih elemntarnih prava.

Činjenice su brana ka zaboravu i ksenofobiji »

Lokalne vlasti moraju pažljivije i odgovornije slušati glas građana

– Reagovanje Koalicije KUM na sječu čempresa u Baru –

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) ocjenjuje da je sječa čempresa u Baru primjer nefunkcionalnosti lokalne demokratije koja bi morala da se zasniva na neposrednosti i transparentnosti. Na žalost, instituti poput javne rasprave, konsultativnog referenduma, peticije, mjesne zajednice, zbora građana i sl. postoje samo kao zakonska mogućnost, ali ne žive u praksi. Posljedice toga vidimo i u ovakvoj odluci protivnoj izraženom stavu građana i građanki Bara.

Zabrinjava činjenica da se lokalni parlament u Baru oglušio na poziv građana i građanki da se spriječi urbanističko nasilje. A upravo bi lokalni nivo vlasti morao imati poseban senzibilitet za njihove potrebe i inicijative. Pokazalo se i da je pozicija vlasti u sukobu i sa postojećim mehanizmima zaštite prava i sloboda, jer se nije čekala ni odluka nadležne sudske instance – Upravnog suda.

Koalicija KUM »