Partikularni interesi iznad ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava razočarenje što juče u Skupštini Crne Gore nije usvojen Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola. Licimjerno je i od političkih partija koje se retorički zalažu za zaštitu ljudskih prava da zarad svojih partikularnih interesa uskraćuju ljudska prava jednoj od najdiskriminisanijih grupa u crnogorskom društvu.

LGBTIQ zajednica Crne Gore je sa uzbuđenjem iščekivala izglasavanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer bi to za LGBTIQ osobe značilo životni preokret, ostvarivanje nekih od elementarnih prava i unaprjeđenje kvaliteta života. Šire gledano, izglasavanje tog zakonskog teksta bi bio značajan test koji su položili poslanici i poslanice Skupštine Crne Gore a kojim bi pokazali da su svjesni značenja nedjeljivosti ljudskih prava. Na žalost, do toga nije došlo. Dodatno zabrinjava činjenica da su i prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori žrtva još jedne u nizu političko-partijske kalkulacije uprkos indicijama da se crnogorsko društvo pomaklo na ljestvici ka prihvatanju i punom uvažavanju LGBTIQ osoba. »

Presuda Upravnog suda je politička i pravno besmislena

Centar za građansko obrađansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je presuda Vijeća Upravnog suda, u sastavu Biserka Bukvić, Srđan Klikovac i Mirjana Milić, a po tužbi bivšeg ministra evropskih poslova, glavnog pregovarača Crne Gore sa EU i ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića, politička i pravno besmislena.

CGO 1.februara 2018.godine podnio inicijativu predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću za pokretanje postupka razriješenja Aleksandra Andrije Pejovića zbog kršenja Ustava u dijelu nespojivosti funkcija i zahtjev Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) za pokretanje postupka protiv Pejovića za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. CGO je inicijativu i zahtjev podrobno objasnio i potkrijepio dokazima, što je sve uredno dostavljeno i zainteresovanoj javnosti.

U presudi Upravnog suda navodi se da je taj sud utvrdio da je Pejović, kao ministar evropskih poslova, vršio i poslove glavnog pregovarača u Misiji Crne Gore pri EU u statusu ambasadora, kao i da je osim osnovne zarade primao i posebni dodatak što ni sam Pejović nije sporio. Sud tvrdi da je činjenično i pravno neodrživ zaključak ASK-a o tome da je osim ministarske Pejović imao i funkciju ambasadora, jer po ocjeni suda ”status ambasadora” predstavlja diplomatsko zvanje, a ne funkciju. »

Rad pravosuđa mora biti transparentniji

Transparentnost je jedan od postulata demokratske države koji ukazuje koliko su organi javnog sektora, a među njima i pravosuđe, odgovorni prema građanima. U pravosuđu se prepoznaje značaj tog postulata, ali su potrebi dalji napori kako bi se zaista efektuirao, i to kroz dvosmjernu komunikaciju, osmišljeno informisanje i edukaciju, čime bi se osnažilo povjerenje u pravosuđe i promovisala vladavina prava, zaključeno je danas na konferenciji Otvorena pravda koju je, u Podgorici, organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

CGO - Rad pravosuđa mora biti transparentniji »

Unaprijediti sistem primjene alternativnih sankcija

Porast kriminaliteta, ne samo u Crnoj Gori, već i mnogo šire, dovodi do opterećenja zatvorskih ustanova i potrebe da se koriste i alternativni modeli krivičnog sankcionisanja. Dodatno, zatvorska kazna, osim što ne ostvaruje sve očekivane efekte, predstavlja i značajno budžetsko opterećenje. Zato je uvođenje alternativnih sankcija u naš krivični sistem iskorak, ali da bi taj sistem produkovao adekvatne rezultate potrebno ga je u potpunosti uskladiti sa savremenim evropskim trendovima u oblasti kaznene politike, zaključeno je danas u Podgorici na konferenciji koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

CGO - Unaprijediti sistem primjene alternativnih sankcija »

Treći izbor Medenice – grubo kršenje Ustava

Izborom Vesne Medenice po treći put na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, Sudski savjet je grubo prekršio Ustav, koji u članu 124, stav 5 zabranjuje da isto lice više od dva puta bude birano na tu funkciju (”Isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta”).

Sudski savjet je treći izbor predsjednice Vrhovnog suda učinio bez obrazloženja o razmatranju ustavnosti njene kandidature, poput nekog politbiroa u jednopartijskom sistemu, iako su na neustavnost te kandidature javno i obrazloženo blagovremeno upozorili 11 nevladinih organizacija, profesori prava i drugi istaknuti pravnici iz Crne Gore i regiona.

Ovom odlukom, članice i članovi Sudskog savjeta su jednoglasno stavili van snage Ustav Crne Gore, svjesni da protiv njihove odluke nema pravnog lijeka, jer nije bilo protivkandidata za tu funkciju koji bi imao pravo da ga uloži.

Preostaje samo da saopštimo da je Ustav Crne Gore pogažen, i da upozorimo javnost da je umjesto vladavine prava na snazi vladavina političke moći koja lične interese pretpostavlja opštem interesu. Rezultat je poguban po Crnu Goru, posebno jer dolazi od onih čiji je posao da obezbijede nezavisnost sudstva i jednaku primjenu Ustava i zakona prema svima. »