Niko ne ugrožava autonomiju UCG, već se traži da UCG poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra nedopustivim pokušaj rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) da diskredituje instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Zaštitnika) koja je utvrdila da je vanredni profesor UCG, Janko Ljumović, diskriminisan u postupku izbora u više naučno zvanje.

Podsjećamo da Janko Ljumović nije izabran u zvanje redovnog profesora UCG u fazi intenzivnog obračuna sadašnjeg rukovodstva sa prethodnom, na što je i CGO ranije ukazivao. Zaštitnik je, kroz sprovedeni postupak u slučaju Ljumovića, zaključio “da je UCG zasnovao odluku o izboru u akademsko zvanje ne primjenjujući kriterijume odn. materijalna pravila koje je sam ustanovio, te je takvim postupanjem povrijedio pravo na rad i prava po osnovu rada, uključujući i pravo na napredovanje na poslu”. »

Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojime se pokušava suziti pravo građana i građanki na informacije, a suprotno Ustavu i međunarodnim standardima.

Crna Gora već neko vrijeme bilježi tendenciju smanjivanja stepena transparentnosti rada organa javnog sektora, što ima ograničavajući efekat i na kvalitet demokratizacije i evropeizacije društva. Novim prijedlogom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na koji je već argumentovano negativno reagovala zainteresovana javnost, ide se u krajnost koja može imati ozbiljne posljedice na učinkovitost rada civilnog društva i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Pravo na informaciju je jedno od Ustavom garantovanih prava i Vlada ne može to pravo poništavati nijednim zakonskim tekstom.

CGO - Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna »

Obezbijediti više prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu biti kreatori velikih i važnih priča ukoliko im se pruži prilika, a treba ih prihvatiti individualno, prema ličnim kvalitetima i spremnosti da da se suoče sa izazovima na radnom mjestu“, ocijenjeno je na konferenciji Centar za građansko obrazovanje (CGO) „Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”, kao završnu aktivnosti projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost OSI“, koji podržava Zavod za zapošljavanje Crne Gore.
0-02-04-1c8cf293d1b08ab91e7de5e29b933b3f6b72de661e95d9c3e2f59a3056451cf5_1c6d9830067b93 »