DIK olako prelazi preko nedostajućih glasačkih listića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je juče Državnoj izbornoj komisiji (DIK) inicijativu kojom je traženo da DIK stavi van snage odluku da ustupi iz rezervi glasačkih listića onaj broj za koje je OIK Berane ukazala da nedostaju za njihovu opštinu. No, DIK je tu blagovremenu i dobronamjernu inicijativu na današnjoj sjednici odbio, a posljedice mogu biti ozbiljne.

DIK-u se 26.8.2020. dopisom obratila OIK Berane, navodeći da je dan prije započet postupak štambiljanja glasačkih listića za izbore zakazane za 30.8.2020. OIK Berane je ukazala da je tom prilikom utvrđen manjak od šest glasačkih listića rednih brojeva: 052848, 052849, 052867, 052869, 052879 i 052880. DIK je danas ostao pri stavu da se iz rezervi glasačkih listića, a koje se nalaze na čuvanju u DIK-u, izdvoji nedostajući broj listića za OIK Berane, što će se i zapisnički konstatovati, uz navođenje rednih brojeva ustupljenih listića.

Podsjećamo da je 17.8.2020. godine DIK donio Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgustaCGO-a je ukazao DIK-u da  izdvajanje listića iz rezervi za ove potrebe nije u skladu sa članom 2 stavom 3 te Odluke DIK-a. »

Omogućavanje glasanja lica u samoizolaciji mora biti zakonito i bezbijedno za sve aktere izbornog procesa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava čuđenje mišljenjem koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) uputio Državnoj izbornoj komisiji (DIK), a zbog odluke Ustavnog suda, na osnovu Inicijative CGO-a, da poništi suštinske odredbe Tehničkih preporuka DIK-a koje se odnose na lica kojima je izrečena mjera samoizolacije. To mišljenje je suprotno svemu onom o čemu nam epidemiološka struka, uključujući i čelne ljude IJZCG, govori posljednjih pola godine.

Navodi IJZCG-a, koje su prenijeli mediji, da se na ovaj način minimizira rizik su apsurdni. To “minimiziranje rizika” se u praksi koju IJZCG preporučuje vrši tako što se licima iz samoizolacije, za koje se ne zna jesu li zaraženi ili ne, omogućava da glasaju na biračkom mjestu. Ovim IJZCG relativizuje i opravdanost mjere samoizolacije, jer nije razumno da IJZCG cijeni koja prilika je dovoljno primjerena za privremeno obustavljanje ovih mjera, a koja nije. »

Potreban društveni konsenzus za politiku i praksu sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Povodom 23. avgusta – Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da ponovo iskaže podršku žrtvama i porodicama žrtava totalitarnih režima, ali i da apeluje na nadležne institucije da ne dozvole da se oni zaborave, a što podrazumijeva i sadržajno suočavanje sa kontroverznim aspektima naše prošlosti.

Potreban društveni konsenzus za politiku i praksu sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima »

Odluka Ustavnog suda po Inicijativi CGO-a

Ustavni sud je donio Odluku, postupajući po Inicijativi CGO-a, kojom je ukinuo suštinski dio Tehničkih preporuka Državne izborne komisije (DIK) za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača.

Ustavni sud je potvrdio tačnost navoda CGO-a da su te preporuke DIK-a bile neustavne i nezakonite.

Posebno ističemo brzinu i kvalitet odluke Ustavnog suda koji je ovim spriječio DIK da dovede u pitanje zakonitost glasanja jednog dijela birača. »

DIK nije ispunio preporuke OEBS-a, već je dodatno nazadovao

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da naglašeno netransparentan rad Državne izborne komisije (DIK) počinje da se pozicionira kao negativan faktor u ocjeni ukupnog izbornog procesa. DIK je uspio da u prethodnih nekoliko mjeseci donese više kontroverznih odluka, na koje je CGO uredno opominjao ali i čiji je dio procesuirao nadležnim organima, kako bi zajedničkim naporima rad DIK-a doveli u okvire zakonitosti i najbolijh praksi.

Centralni rad DIK-a ostaje obavijen velom tajnosti. Obavještenja o sjednicama DIK-a se na sajtu objavljuju neposredno pred, u toku a nekad i nakon okončanja sjednica. Mediji ne mogu pratiti direktno sjednice DIK-a, a saopštenja sa tih sjednica su rijetka i štura, kao i sami zapisnici koji se objavljuju tek nakon naredne sjednice. Notirano je jedno jedino pojavljivanje portparola DIK-a, Mersudina Dautovića, koje je dalo više argumenata kritičarima rada DIK-a nego što se može cijeniti uspješnim u odbrani pozicija DIK-a. Kratko, ali interesantno, iskustvo CGO-a u praćenju sjednica DIK-a osnažuje našu preporuku da se sjednice DIK-a moraju otvoriti za neposredno medijsko praćenje toka diskusije i stavova svih članova. »