Smjestimo korupciju u muzej

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 11. do 13.marta 2020, u tri crnogorske opštine, organizovao performanse kako bi i na taj način ukazali na problem korupcije na lokalnom nivou.  U Pljevljima, Budvi i Podgorici, kroz umjetničku provokaciju simbolično je ukazano na one probleme u tim gradovima koji imaju najmanji zajednički imenitelj – korupciju.

Ukazivanje na korupciju kroz angažovanu umjetnost imalo je za cilj da probudi interesovanje najšire strukture građana uz makete, zvuk i slike koje prolaze pored nas onako kako to često i sama korupcija prolazi i ostavlja veliku štetu, za razliku od ovog umjetničkog izraza. Građani su ti koji i sami moraju biti aktivni u procesu izgradnje efikasnog i transparentog sistema. Za željene rezultate u borbi protiv korupcije potrebna je sinergija institucija sistema, sa jedne strane i civilnog društva i aktivnih građana, sa druge strane. »

Integritet zaposlenih u lokalnim samoupravama od izuzetnog značaja za prevenciju korupcije

Integritet zaposlenih u lokalnim samoupravama je od izuzetnog značaja za preventino djelovanje i borbu protiv korupcije, jer izostanak integriteta dovodi u pitanje i djelotvornost zakona i podzakonskih akata. To je saopšteno na panelu “Koliko je korupcija problem na lokalnom nivou i što je do sada urađeno?” u okviru završne nacionalne konferencije “Smjestimo korupciju u muzej”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Smjestimo korupciju u muzej - završna nacionalna konferencija »

Naslijeđe nerazjašnjene prošlosti je opterećenje savremene Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta Tranzicionom pravdom do multikulturalizma, predstavio nalaze istraživanja javnog mnjenja o stavovima u Crnoj Gori prema širokom spektru pitanja iz oblasti tranzicione pravde koji otkrivaju da iako građani znaju za ratove 90ih i ratne zločine i nakon četvrt vijeka oni nijesu spremni da konkretno govore o tim dešavanjima, a što je posljedica nedostatnosti obrazovnog sistema, manjka dijaloga i neadekvatnog suočavanja sa kontraverznim pitanjima iz naše skorije prošlosti.

Naslijeđe nerazjašnjene prošlosti je opterećenje savremene Crne Gore »