Aktivizmom mladi doprinose oblikovanju društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, od 27. februara do 1. marta 2020, uz podršku Ministarstva sporta i mladih, organizovao Školu omladinskog aktivizma koju je pohađalo 25 srednjoškolaca/ki iz 13 gradova sjeverne, centralne i južne regije Crne Gore.

20200301_091444 »

Dvije nove publikacije sa dokumentima iz sudskih postupaka u slučajevima ratnih zločina

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u sklopu edicije “Proces suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori“, a nakon slučajeva “Morinj” i “Kaluđerski laz”, objavio dvije nove publikacije u kojima se integralno predstavlja materijal iz sudskih postupaka u slučajevima Bukovica” i “Deportacija

Prema svjedočenjima koja su prikupile organizacije za ljudska prava, tokom boravka velikog broja rezervista Vojske Jugoslavije, policije Republike Crne Gore, ali i pripadnika paravojnih formacija na prostoru pljevaljske Bukovice vršena su mučenja, pretresi, pljačke, maltretiranja i zlostavljanja Bošnjaka-Muslimana. Tokom ovih akcija, u periodu od 1992. do 1995, prema podacima protjeranih Bukovčana, ubijeno je šest osoba, dvije su izvršile samoubistvo od posljedica torture, 11 je oteto, a blizu 70 je podvrgnuto fizičkoj torturi među kojima su i bili i ekstremni vidovi ponižavanja i silovanja. Zapaljeno je najmanje osam kuća, kao i džamija u selu Planjsko, dok su skoro sva domaćinstva opljačkana. Ovo je za posljedicu imalo protjerivanje/bježanje 90 porodica, sa oko 270 članova. »

Ubrzajmo rodnu ravnopravnost kroz film

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta „UBRZAJMO rodnu ravnopravnost!“, organizovao drugu Putujuću fabriku filma sa projekcijama filmova i pratećim diskusijama u pet crnogorskih srednjih škola u periodu od 5. do 26. februara 2020, a sa ciljem razbijanja stereotipa i afirmacije rodne ravnopravnosti.

Ubrzajmo rodnu ravnopravnost »