Bezbjednost novinara da bude u fokusu nove Vlade

Povodom 2. novembra – Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) još jednom podsjeća na nedopustivu praksu ćutanja nadležnih institucija u razrješavanju napada na novinare. Nova Vlada, čije se formiranje brzo očekuje, imaće priliku da ispravi propuste prethodnih vlasti i da sve ono što su njeni predstavnici godinama javno zagovarali pretoči u djelo. Jedan od ciljeva nova Vlade mora biti i stvaranje ambijenta u kojem će svi novinari moći da izvještavaju slobodno, bez posljedica po njihovu bezbjednost.

Tokom 2019. godine zabilježena su četiri slučaja napada na novinare, a za tri su podignute optužnice. Posljednji izvještaj Evropske komisije naglašava da je napredak u rješavanju nasilja nad novinarima „i dalje veoma ograničen“, te da su najvažniji slučajevi poput ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnih novina „Dan“ Duška Jovanovića i napada na novinarku lista „Vijesti“ Oliveru Lakić 2018. godine i još uvijek neriješeni. Rad Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija ostaje bez adekvatnih efekata uslijed ograničenja u dobijanju potpunih informacija od nadležnih organa. Prošlogodišnje izjave Vladinih zvaničnika da su postojali ozbiljni interni propusti u istragama, uz sumnju da neki slučajevi nikada neće biti razriješeni su deprimirajući. »

Podaci izgubljeni u slobodnom prevodu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo poziva Agenciju za sprječavanje korupcije (ASK) da donese konačne odluke u svim slučajevima koji su vezani za poslanike na čije kršenje zakona je CGO ukazao kroz Inicijativu upućenu ASK-u prije skoro 30 mjeseci, a zbog neprijavljivanja tačnih, potpunih i preciznih podataka u izvještajima o prihodima i imovini za 2017. godinu.

CGO je primio od ASK-a dan nakon održanih parlamentarnih izbora odluke prvo za šest, pa onda za još dva poslanika u kojima se utvrđuje kršenje člana 23 stava 2 Zakona o sprječavanju korupcije. Takođe, u međuvremenu su sukcesivno stigle odluke u sedam slučajeva u kojima je ASK, po dosta čudnoj metodologiji, utvrdila da ti poslanici nisu prekršili zakon. Radi se o uglavnom bivšim poslanicima tada vladajuće strukture Miću Orlandiću, Miloradu Vuletiću, Miodragu Radunoviću, Nedžadu Dreševiću, Branku Čavoru, Andriji Popoviću i Adrijanu Vuksanoviću.

ASK ni nakon dvije i po godine nije utvrdila odgovornost u 10 slučajeva, odnosno u slučajevima  Branimira Gvozdenovića, Obrada Stanišića, Andrije Nikolića, Mirsada Mulića, Maje Bakrač, Predraga Sekulića, Nikole Rakočevića, Jovanke Laličić, Radula Novovića i Ervina Ibrahimovića. »

AZLP potvrdila navode CGO-a da DIK krši zakon

Agencija za zaštitu ličnih postupaka i slobodan pristup informacijama (AZLP) donijela, po inicijativi Centra za građansko obrazovanje (CGO), rješenje u kojem se ocjenjuje da je Državna izborna komisija (DIK) suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti povjerila poslove obrade potpisa podrške službenicima Skupštine Crne Gore, angažovanim na tim poslovima uoči parlamentarnih izbora održanih 30.8.2020. godine.

Ovim rješenjem potvrđeni su raniji navodi CGO-a da angažovani službenici ne posjeduju odgovarajući osnov za obradu tih podataka. CGO pozdravlja naknadnu razboritost AZLP-a, koja je i pored zapisnika o izvršenom nadzoru u kojem nisu utvrđene nepravilnosti, ipak donijela ovu odluku.

Rješenje dostupno na:
http://www.azlp.me/docs/zastita/Rje%C5%A1enja%202020/Rje%C5%A1enje%20Dr%C5%BEavna%20izborna%20komisija.pdf

Nadležni organi da ispitaju regularnost konkursa Ministarstva nauke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je inicijativu Upravi za inspekcijske poslove za pokretanje postupka nadzora u Ministarstvu nauke Crne Gore, te ispitivanje eventualnih neregularnosti u vezi sa ovogodišnjim konkursom tog Ministarstva. Takođe, poslate su žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog uskraćivanja podataka CGO-u od strane Ministarstva nauke.

Konkurs se odnosio na dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori, a upitna je regularnost čitavog postupka i zbog netransparentnosti rada Ministarstva nauke, čak i oko objavljivanja bazičnih informacija, kako proaktivno tako i po zahtjevu CGO-a.

CGO je, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od Ministarstva nauke tražio odluke o imenovanju međunarodnih eksperata koji su vršili evaluaciju pristiglih prijava na ovom konkursu, zatim njihove biografije i reference, podatke o trajanju administrativne provjere pristiglih prijava, te podatke o vremenskom periodu u kojem je izvršena evaluacija uz prateće izvještaje. Od Ministarstva nauke je tražena i rang lista svih prijavljenih kandidata, kao i podaci o opredijeljenim i ukupno raspodijeljenim iznosima za ove stipendije. Ministarstvo nauke je dostavilo CGO-u rješenja kojima se u najvećem dijelu odbija pristup svim traženim informacijama. »