Promocija i obrazovanje o različitostima daju učinka

Tamo gdje se više radi na promociji različitosti, a nema sumnje da je najveći dio aktivnosti u Glavnom gradu Podgorici, to ima značajnog učinka. Primjetni su nešto radikalniji stavovi dječaka, učenika srednjih stručnih školi i onih iz dijelova Crne Gore u kojima nema dovoljno aktivnosti koje doprinose smanjenju predrasuda i stereotipa, neki su od rezultata istraživanja stavova učenika/ca srednjih škola u Crnoj Gori prema LGBTIQ osobama, koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) predstavio danas u okviru projekta “LGBTIQ – svako je neko slovo!”, podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Promocija i obrazovanje o različitostima daju učinka »

Breme prošlosti hrani nove nacionalističke talase

Sa otiscima prošlosti na slici budućnosti moguće je izaći utvrđivanjem korijena sukoba i krivično-pravne odgovornosti, uz obezbijeđenje pravde za žrtve, što još uvijek izostaje a čime se hrane novi nacionalistički talasi u regionu, ocijenjeno je na dvodnevnoj online radionici “Tranziciona pravda kroz crnogorsko i regionalno iskustvo koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao za studente prava i mlade profesionalce u pravosuđu 18. i 19. novembra 2020.

Miloš Vukanović, savjetnik u CGO-u, kroz uvodna razmatranja upoznao je učesnike sa značajem procesa suočavanja sa prošlošću, kao i bitnosti organizovanja obrazovnih programa radi jačanja kadrovkih potencijala Crne Gore za sprovođenje svih elemenata procesa tranzicione pravde. »

Nedopustivi mizogini napadi na Bratić, a neprihvatljivo i da Bratić bude ministarka

Dana 12. novembra obratili smo se mandataru Zdravku Krivokapiću otvorenim pismom zbog problematičnih stavova profesorice Vesne Bratić koje je diskvalifikuju za predloženu funkciju ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta. Stojimo pri našem zahtjevu i očekujemo da mandatar prestane ignorisati ovaj i slične utemeljene kritike javnosti ukoliko želi da demonstrira drugačiju demokratsku praksu od svojih prethodnika.

Takođe, zbog učestalog nerazumijevanja i zloupotrebe ovog našeg obraćanja, od strane dijela crnogorske javnosti, cijenimo važnim naglasiti i da najoštrije osuđujemo napade na kandidatkinju Bratić po društvenim mrežama koji se odnose na njen lični život. Izrugivanje i posramljivanje kojem je izložena nema, niti može imati, bilo kakvo opravdanje i predstavlja brutalni mizogini napad na ličnost Bratić čija je jedina namjera da povrijedi, uvrijedi i ponizi. »

Obrazovni sistem ne odgovara potrebama studenata, a studenti se ne bune

Povodom 17. novembra – Međunarodnog dana studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na trajući problem neadekvatnog adresiranja potreba studenata od strane obrazovnih institucija. CGO poziva kreatore politika i donosioce odluka da strateški osmišljeno reformišu obrazovni sistem u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i zapošljivosti visokoškolaca.

U društvima odgovornih političkih elita, obrazovanje predstavlja jednu od okosnica razvoja. U tom kontekstu, posebna pažnja se posvećuje visokom obrazovanju, studentima i razvoju kritičkog mišljenja koje podstiče kvalitetne društvene promjene. Na žalost, studenti u Crnoj Gori nisu prepoznati kao važna grupacija i njihove potrebe su marginalizovane što utiče i na njihovu rastuću želju da napuste Crnu Goru. Istraživanja ukazuju da je polovina mladih ljudi nezadovoljna kvalitetom obrazovanja, a među ključne nedostatke ističu i neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada, tj. nedostatak prakse koja bi studente osposobila za budući rad. Program stručnog ospobljavanja je dobar idejni koncept, ali je u mnogim aspektima ostao neizveden i nije uticao na suštinske pomake u ovoj oblasti. Naime, ovaj program nije razvio mehanizme monitoringa i kontrole koji bi pokazali kako se efektivno primjenjuje i koliko pomaže visokoškolcima da steknu radno iskustvo koje im dalje obezbjeđuje posao. Nizak kvalitet obrazovanja i nemogućnost razvijanja neophodnih vještina i kompetencija za zapošljavanje i konkurentnost u struci rezultira povećanjem nezapošljenosti i smanjenjem šansi da se mladi integrišu u društvo, što potvđuje i podatak da je krajem oktobra na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore registrovano 7640 nezapošljenih visokoškolaca. Činjenica da samo 19,35% od onih koje završe osnovne ili specijalističke studije ima posao za stalno čini perspektivu studenata nesigurnom i tjera ih da rade poslove iz okvira niže stručne spreme. Zanemarena su i ekonomska prava studenata. Nalazi CGO-a iz studije o mladima pokazuju da 71,8% mladih živi kod roditelja, što prolongira njihovu tranziciju u odraslo doba. Zanemarivanje studenata već ima svoj izraz u manjku adekvatnih ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru. »

Promjene ne znače zamjenu jedne partijske knjižice drugom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog izjava predstavnika Socijalističke narodne partije (SNP) da pregovaraju sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem kako bi dobili svoj “pripadajući dio” mjesta unutar Vlade „po dubini“. Takav pristup nije reformski u u dijelu potrebne depolitizacije javne uprave, a vodi i nezakonitim radnjama.

Ukoliko nova vlast bude raspodjeljivala mjesta „po dubini“ imaćemo nastavak prakse političko-partijskog zapošljavanja prethodne vlasti na čije štetne posljedice su kontinuirano ukazivali kritički orijentisan NVO sektor, mediji, tada opozicione partije koje sada čine novu parlamentarnu većinu, kao i relevantni međunarodni akteri poput, na primjer, Evropske komisije. Čini se da to sada dobija i otvoreniji i drastičniji vid i očekujemo reakcije stručne i zainteresovane javnosti jer ovo nije promjena koja može demokratizovati i evropeizirati crnogorsko društvo.

CGO cijeni da nije prihvatljivo da nova vlast ojača negativne aspekte rada prethodne. A uprkos propisima koji propisuju javne konkurse i kompetitivni pristup, jedan od konstituenata nove vlasti postavlja kao preduslov za obavljanje značajnih funkcija i poslova upravo partijsku knjižicu. »