Političke elite imaju odgovornost da sankcionišu svaki vid nasilja

Povodom Međunarodnog dana nenasilja – 2. oktobra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva sve društvene aktere da svojim djelovanjem utiču na očuvanje kulture suživota, mira i dijaloga.

Dešavanja prethodnih mjeseci su pojačala napetost u društvu. Više od pola godine pandemije, ekonomske neizvjesnosti i restrikcija, predstavljaju ozbiljno opterećenje za cijelo društvo, a na njih su se nadovezale političke i identitetske tenzije. Incidenti na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kao i porast porodičnog nasilja, moraju biti alarm za političke lidere da koriguju ton svog djelovanja. Krajnje je vrijeme za otklon od agresivnog populističkog i radikalno-vjerskog vokabulara i davanja primata realnim i konstruktivnim izrazima. 

CGO ukazuje da nova vlast, ali i opozicija, moraju imati u vidu da postojeći mehanizmi tolerancije u crnogorskom društvu imaju limit pritiska koji mogu da podnesu. Iako je trajuća politička kriza posljedica pogrešnih političkih odluka u dugom vremenom okviru, odgovornost za bilo kakvu vrstu eskalacije tenzija imaju svi trenutni politički lideri. »

Slučaj jasan, nejasan sud koji dopušta odugovlačenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava sumnju da se suđenje pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu protiv Bojane Lakićević Đuranović, vanredne profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, optužene za plagijat neprimjereno dugo odvija, a kako bi optužena Lakićević izbjegla nespornu odgovornost.

CGO je prije 14 mjeseci, 8. jula 2019.godine, predao krivičnu prijavu protiv Lakićević Đuranović zbog osnovane sumnje da je izvršila plagijat, odnosno krivično djelo krađe intelektualne svojine iz člana 233 stav 1, 2, 3 Krivičnog zakonika Crne Gore. Na osnovu te prijave i sprovednih radnji izviđaja, Osnovno državno tužilaštvo (ODT) je podnijelo optužni prijedlog 20. septembra 2019.godine. Prvo ročište je održano 5. novembra 2019.godine, a do danas – nakon sedam ročišta – postupak nije zapravo odmakao dalje od početka. Dodatno, čini se izvjesnim da neće pomaka biti ni 27. oktobra 2020.godine, kada je zakazano sljedeće ročište.

Konstantni razlozi nedolaska optužene ili advokata pod opravdanjem bolesti, neprimanja sudske pošiljke ili čekanje odluka drugih sudskih i upravnih organa u ovoj stvari predstavljaju školski primjer kupovanja vremena, odugovlačenja postupka i nepoštovanja suda. Posebno čudi što to dopušta nadležna sudija Nada Rabrenović, čime doprinosi obesmišljavanju ovog postupka i daljem urušavanju ugleda suda. Naime, krivičnog sudiju ne veže odluka upravnog sudije jer upravni spor nema veze sa krivičnom postupkom u konkretnom slučaju, a sudija Rabrenović upravo dopušta optuženoj i njenoj odbrani i tu manipulaciju. »

Poštovanjem ljudskih prava do boljeg društva

Od 24. do 27. septembra 2020. godine, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u Andrijevici, organizovao rad XXV generacije Škole ljudskih prava koju je uspješno završilo 21 srednjoškolaca/ki iz 13 crnogorskih opština.

Poštovanjem ljudskih prava do boljeg društva »

Nove vlasti da pokažu drugačiji odnos prema pravu javnosti da zna

Povodom međunarodnog dana prava javnosti da zna, koji se obilježava 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava nadu da će novo rukovodstvo Skupštine i budući sastav Vlade svoj rad zasnivati na principu transparentnosti. To podrazumijeva uvažavanje a ne uskraćivanje, prava javnosti da zna kako se donose i sprovede odluke od strane institucija i njihovih rukovodilaca.

Nove vlasti da pokažu drugačiji odnos prema pravu javnosti da zna »

Ostavke su prvi korak ka neophodnom uspostavljanju funkcionalnog sudstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom objavljenog Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu od strane Državne revizorske institucije (DRI), ukazuje da ni poslije par sedmica nema adekvatne reakcije iz sudstva, a ona bi makar morala uključiti ostavke odgovornih zbog ocjena koje je dala DRI.

CGO podsjeća da je DRI dala negativno mišljenje na reviziju pravilnosti i uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu. Činjenica da se na ovaj način vode finansije u sudstvu, koji je iz budžeta dobio skoro 33 miliona eura za prošlu godinu, pojačava zabrinutost zbog stanja u toj grani vlasti čiji su čelnici postali brana daljem procesu evropskih integracija i demokratizacije crnogorskog društva.

Detaljan uvid u izvještaj DRI-a otkriva brojne nedostatnosti u upravljanju finansijama koji zahtijevaju odgovornost svih članova Sudskog savjeta, zatim Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog i Privrednog suda, kao i viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, ali i gotovo svih osnovnih sudova jer nepravilnosti nijesu konstatovane u samo dva osnovna suda (Bijelo Polje i Berane). Takođe, nepravilnosti ima i u svim prekršajnim sudovima. Dodatno, Tužilaštvo bi moralo da ispita da li u takvom poslovanju ima elemenata krivičnog djela koje se gone po službenoj dužnosti. Obim kršenja zakona i drugih utvrđenih nepravilnosti od strane onih koji treba da budu na liniji zaštite zakona nanio je štetu budžetu, ali i ukazao na nedopustiv odnos rukovodstva sudova u primjeni zakona. »