Komisija za Etički kodeks sudija da utvrdi odgovornost Klikovca i Jovanića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Komisiji za Etički kodeks sudija dvije inicijative za pokretanje postupka i utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa od strane sudija Srđana Klikovca i Blaža Jovanića.

CGO je uputio inicijativu Komisiji povodom nedavnog obraćanja sudije Upravnog suda, Srđana Klikovca, nastavniku razredne nastave u OŠ “Branko Božović“ u Podgorici, Mitru Magovčeviću. Naime, ovaj sudija je putem telefona, preciznije sms porukom, uputio uvrede i prijetnje Magovčeviću koje ne priliče načinu komunikacije i ponašanja sudije. CGO cijeni da je time Klikovac prekršio članove 7 i 9 Etičkog kodeksa sudija. Nesporno je da je sudija dužan čuvati ugled sudijskog poziva i sudstva kroz pisanu i izgovorenu riječ, kako u sudnici tako i u komunikaciji van sudnice, a što sudija Klikovac ovim postupkom nije demonstrirao. Otežavajuću okolnost predstavlja i njegovo naknadno javno obraćanje iz kojeg proizilazi da on smatra da su mu povrijeđena lična prava, ali i da njihovu zaštitu ne namjerava da obezbjeđuje institucionalnim putem već drugim vanpravnim načinima. Krajnje je zabrinjavajuće da jedan nosilac pravosudne funkcije zapravo javno saopštava da treba uzeti pravdu u svoje ruke. Sudija Klikovac je, inače, bivši suprug Gordane Klikovac, v.d. direktorke OŠ “Branko Božović koja je bila protivkandidatkinja za izbor direktora škole Mitru Magovčeviću. Sam Magovčević je, u više navrata, javno iznosio sumnje u validnost diplome Gordane Klikovac, koja je diplomirala na Internacionalnom fakultetu u Brčkom. Taj fakultet se, po mišljenju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, ne nalazi u Registru akreditovanih fakulteta i fizička lica sa tog fakulteta ne mogu se zapošljavati u BiH, a samim tim ni u Crnoj Gori. »

AZLP u prijateljskoj posjeti DIK-u umjesto u kontrolu

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) dostavila je Centru za građansko obrazovanje (CGO) zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru u Državnoj izbornoj komisiji (DIK). CGO je ranije AZLP-u podnio inicijativu za pokretanje postupka nadzora u DIK-u, zbog sumnje da službenik Skupštine Crne Gore, Vuko Perišić, čije softversko rješenje DIK koristi za provjeru potpisa, obrađuje podatke građana bez pravnog osnova.

I ovaj zapisnik ukazuje na zabrinjavajuće nestručan pristup AZLP-a u primjeni zakonske obaveze zaštite ličnih podataka građana. Ne samo da nije notirana nijedna sporna činjenica niti data ijedna preporuka, već se ušlo direktno u zaštitu DIK-a što bi moralo biti i predmet interesovanja drugih nadležnih organa.

CGO izražava osnovanu sumnju da je AZLP prekoračio ovlašćenja i doveo u pitanje zakonitost svog rada u pokušaju da ubijedi sve u nepogrješivost DIK-a u ovom slučaju, a  što je daleko od činjenica. Pravilnik o načinu vršenja nadzora u oblasti zaštite ličnih podataka propisuje da je kontrolor ovlašćen da uzima izjave od odgovornog lica i drugih lica kod subjekta nadzora. Međutim, ovdje imamo do sada neviđen pristup u oblasti inspekcijskog nadzora jer je, kako to proizilazi iz Zapisnika, najveći dio „činjeničnog stanja“ utvrđen „uz kafu“ sa predsjednikom DIK-a, Aleksom Ivanovićem, i službenikom Skupštine, Vukom Perišićem, umjesto da su uzete dvije posebne službene izjave. »

Podržano šest projekata lokalnih medija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ potpisao ugovore sa medijima kojima su dodijeljena sredstva putem konkursa, u ukupnom iznosu od 53,202.29 EUR. Podržano je šest projekata lokalnih medija čije aktivnosti imaju fokus na istraživačke i životne priče, priloge, emisije i tekstove sa lokalnog nivoa, a koji su vezani i za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u različitim aspektima.

Podržano šest projekata lokalnih medija »

Zajedništvom i jednakim pristupom protiv izazova

Povodom 15. septembra – Međunarodnog dana demokratije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je upravo zdravstvena i prateća socio-ekonomska kriza prouzrokovana COVID19 pandemijom naglasila nedostatnosti vlasti u mnogim zemljama, a posebno onima koje kao Crna Gora imaju ozbiljan deficit političke odgovornosti.

Zajedništvom i jednakim pristupom protiv izazova »