Indeks transparentnosti crnogorskih opština

Od ukupno mogućih 100 poena, po indikatorima istraživanja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO), prosječna ocjena transparentnosti crnogorskih opština za 2019.godinu je 40.76 poena. Dvije najtransparentnije opštine – Podgorica i Bijelo Polje – imaju nešto malo manje od tri petine mogućih poena, odnosno 58 poena. To ukazuje da crnogorske opštine moraju mnogo više raditi na unaprijeđenju transparentnosti svog rada, zaključuje se u Indeksu transparentnosti crnogorskih opština koji je objavio CGO.

Indeks transparentnosti crnogorskih opština »

Dan Evrope bi trebalo da slavimo sa evropskim vrijednostima i standardima u crnogorskom društvu

Na Dan Evrope, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da iskaže zabrinutost usporenim hodom Crne Gore ka ujedinjenoj Evropi. To dokazuju sve strožije i negativnije ocjene iz relevantnih međunarodnih izvještaja, ali i sama dinamika crnogorskih pregovora sa EU.

Pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj Uniji počeli su 29. juna 2012. godine, u skladu sa tzv. novim pristupom koji u središte stavlja vladavinu prava. U prvih sedam godina, odnosno zaključno sa 2019. godinom, Crna Gora je otvorila 32 od 33 pregovaračka poglavlja, od kojih su samo tri privremeno zatvorena – 25 (Nauka i istraživanje), 26 (Obrazovanje i kultura) i 30 (Vanjski odnosi). Treba napomenuti da u dva od ta tri praktično nema pravne tekovine EU, a u jednom je trebalo usvojiti samo jedan akcioni plan. Iako su crnogorski zvaničnici mnogo puta to najavljivali, još uvijek nisu stigla iz Brisela završna mjerila za ključna poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda,sloboda i bezbjednost) a što znači da crnogorske vlasti nisu uradile domaće zadatke koje su ranije preuzele i na koje su se obavezale. U 28 pregovaračkih poglavlja bilježi se ograničen napredak, a za godinu dana smanjio se i broj poglavlja u kojima je ranije bio konstatovan dobar napredak. »

Vlasti da se obavežu na kreiranje ambijenta za slobodu medija

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi svim medijima, medijskim udruženjima i novinarima da uputi čestitke. Posebno je značajna uloga profesionalnih i odgovornih medija u izvještavanju o kriznim situacijama, kakva je i epidemija virusa COVID 19. Stoga je i ovaj datum dodatna prilika da se ponovo ukaže na brojne izazove sa kojima se suočavaju mediji i medijski poslenici, ali i na preporuke kako bi se postojeće loše stanje unaprijedilo.

CGO je nedavno objavio godišnji izvještaj o stanju o oblasti medija – Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju. Nažalost, ključni problemi postaju već hronični a oni se odnose na otvorenu cenzuru tj. slučajeve napada na novinare i njihovu nekažnjivost, prikrivenu cenzuru koja koja ugrožava finansijsku održivost medija, samocenzuru, neizvedenosti u zakonodavnom okviru i praksi samoregulacije i regulacije, kao i partijsko preuzimanje javnog servisa RTCG. Ove probleme je potvrdio i najnoviji izvještaj Reportera bez granica gdje Crna Gora ponovo bilježi pad, a mnogo puta su elaborirani i u crnogorskoj javnosti. »

Ružičasta istina AEM-a

Agencija za elektronske medije (AEM) juče je reagovala na analizu Centra za građansko obrazovanje (CGO), optužujući CGO da je iznio “niz neistinitih i neosnovanih ocjena o radu AEM-a”. Pritom su, precizno, navedene samo tri navodno neistinite i neosnovane ocjene, a koje su neutemeljene.

Prva takva naša navodno “neistinita i neosnovana” ocjena je, prema reagovanju Služba za odnose sa javnošću i opšte poslove AEM, “da su dvije kablovske televizije (Happy TV i Pink M), čije je sjedište u Srbiji, sankcionisane jer su u svojim programima oštro napadale crnogorsku vlast zbog donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i da je to posledica direktnog političkog uticaja na odluke AEM-a”. »