Rasvjetljavanje zločina u Kaluđerskom lazu je obaveza i nove Vlade

Povodom 18. aprila, dana kada je u Kaluđerskom lazu 1999. godine, u prvom talasu, ubijeno šest a ranjeno pet lica, i kasnije ubijeno još 11 lica, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava pijatet prema svim žrtvama tog zločina i poziva novu vladajuću većinu da doprinese raskidanju prakse neadekvatnog procesuiranja ratnih zločina i da ohrabri konstruktivno suočavanje sa prošlošću.

Podsjećamo da je 1999.godine, tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije, sa prostora tada Autonomne pokrajine Kosova i Metohije na teritoriju Republike Crne Gore ušlo oko 100,000 izbjeglica. Većina tih izbjeglica je sigurno ušla u Crnu Goru. Međutim, u nekoliko slučajeva Vojska Jugoslavije pucala je na kolone izbjeglica u zoni odgovornosti Podgoričkog korpusa što je za posljedicu imalo više mrtvih lica. Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) u optužnici, podignutoj 30. jula 2008.godine, navodi da je prilikom jednog takvog događaja, 18. aprila 1999.godina, ubijeno šest i ranjeno pet lica, a da je u drugim slučajevima koji su se odigrali od 18. aprila do 21. maja 1999.godine, na više lokacija, ubijeno još 11 lica. Cijeli slučaj je nazvan po selu Kaluđerski laz, gdje se odigrao i najtragičniji događaj, iako nijesu svi zločini, pa ni tog dana, počinjeni na toj lokaciji. Proces “Kaluđerski laz” počeo je podizanjem optužnice 30. jula 2008.godine protiv osam pripadnika Vojske Jugoslavije, a završen je presudom Apelacionog suda 8. decembra 2014.godine. Nakon sedam godina postupka i odbacivanja dijela optužnice, svi optuženi su oslobođeni. »

Obavještenje o dodatnoj info sesiji

Centar za građansko obrazovanje (CGO), usljed velikog interesovanja i ograničenog broja učesnika radi poštovanja epidemioloških mjera, organizovaće dodatnu info sesiju posvećenu predstavljanju detalja konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE” u srijedu 14.aAprila, od 10 do 12h, u prostorijama EU Info centra u Podgorici.

M base konkurs - info sesija 3 »

Jasnije, obazrivije i javnije o uslovima za sticanje crnogorskog državljanstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da privremeno odloži razmatranje Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom a s obzirom da je ista izazvala dosta kontroverzi u javnosti.

Iako do danas nije bilo zvaničnih informacija iz Vlade o ovome, juče je u medijima objavljeno da Vlada planira izmjene ove Odluke na današnjoj sjednici, a kako bi se istom predvidio i privremeni boravak među načinima za ostvarivanje zakonitog boravka, kao osnova za prijem u crnogorsko državljanstvo.

Nesporno je da Vlada shodno Zakonu o državljanstvu ima ovlašćenja da donese ovakvu odluku. Međutim, CGO ocjenjuje da je u situaciji podignutih tenzija, a posebno oko svega što se odnosi na identitetska pitanja, Vlada u obavezi da donošenju ovakvih odluka pristupi sa dužnom pažnjom i sa prethodno urađenim analizama, a koje uključuju i širi društveni dijalog. »