Nezakonitosti vidljive i DRI-u ostaju nevidljive za Tužilaštvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da određeni zaključci iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije (DIK), koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI), potvrđuju postojanje brojnih neregularnosti u poslovanju DIK-a. Revizija finansijskog poslovanja DIK-a za 2020. godinu bio je jedan od prijedloga CGO-a upućen Senatu DRI-a, koji je i donio odluku da rad ovog tijela uvrsti u plan redovnih godišnjih revizija.

Izvještaj DRI-a potvrđuje nedomaćinsko upravljanje novcem poreskih obveznika u ovoj instituciji, ali i značajne povrede pozitivnih propisa od strane tog tijela. Stoga je DRI donijela pozitivno mišljenje u odnosu na Godišnji finansijski plan DIK-a za prošlu godinu, ali i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja ove institucije sa propisima. DRI zahtijeva da DIK u roku od 30 dana donese plan aktivnosti za realizaciju upućenih preporuka, kao i da u roku od šest mjeseci obavijesti DRI o sprovedenim preporukama. »

Iza novog predsjednika DIK-a da stoje stručne reference, a ne podrška samo jedne političke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju zainteresovanoj javnosti da je aktuelni javni konkurs za izbor predsjednika Državne izborne komisije (DIK) prilika da ova institucija konačno krene putem neophodnog institucionalnog  ozdravljenja.

CGO podsjeća da je ovaj konkurs uslijedio je nakon razrješenja dosadašnjeg predsjednika DIK-a, Alekse Ivanovića, jer je DIK kojim je rukovodio, 28. decembra 2020. godine, odbio verifikovati mandat poslanici Suadi Zoronjić, kako bi zamijenila Filipa Adžića, bivšeg poslanika URA-a.

DIK je u proteklom periodu u fokusu javnosti isključivo u kontekstu neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika, zloupotrebe nadležnosti, kao i i po sveukupnom neprofesionalnom  i netransparentnom funkcionisanju. Izbor kandidata sa stručnim referencama vezanim za izborni proces, a bez partijskog kalkulisanja, jedini je način za obnovu kadrovskog potencijala, nakon kontinuiranog imenovanja kandidata koji su suštinski bili preferencije vladajućih struktura. Stoga, CGO izražava nadu nadu da će biti moguć izbor između većeg broja kandidata, što ranije nije bio slučaj, i da će poslanici pokazati odgovornost da za ovu poziciju izaberu kandidata koji ima relevantno znanje, iskustvo i kredibilitet za obavljanje ove važne funkcije. »

Umjesto potrebne reforme obrazovne ustanove ostaju plijen vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da posljednji primjeri haotičnih situacija u vaspitno-obrazovnim ustanovama dokazuju koliko je bila neosmišljena i neprimjenjiva norma iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se nakon njegovog stupanja na snagu ima izvršiti izbor direktora u svim javnim ustanovama u roku od 30 dana, a na bazi čega je nadležno Ministarstvo započelo shodne radnje.

I prilikom usvajanja ove odredbe, koja je raniji rok za izbor rukovodilaca vaspitno-obrazovnih ustanova od šest mjeseci skratila na 30 dana, CGO je ukazao da je to preambiciozno i nerealno, kao i da se  unosi pravna nesigurnost i konfuzija, a što nam praksa sad već dnevno potvrđuje. Dodatno, CGO podsjeća da u čitavom tekstu novog Zakona nigdje ne postoji odredba da stupanjem na snagu donešenih izmjena prestaje mandat svim direktorima u vaspitno-obrazovnim ustanovama po sili zakona, pa je svako tumačenje Ministarstva da je neophodno izvršiti izbor svih direktora proizvoljno i nezakonito. »

Loše stanje na UCG se prepoznaje i od strane fakultetskih jedinica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na zabrinjavajuće nalaze sprovedenog procesa samoevaluacije na Univerzitetu Crne Gore (UCG), koji su uradile komisije na organizacionim jedinicama, a na osnovu čijih izvještaja je Odbor za upravljanje kvalitetom UCG-a studija donio i odgovarajuća mišljenja i preporuke.

Kako se navodi u dopisu Odbora dostavljenom Senatu, samoevaluacija je sprovedena po prvi put na UCG, iako Zakon o visokom obrazovanju i Statut UCG predviđaju da je UCG ovaj postupak dužan sprovoditi redovno. Zabrinjava i činjenica da ovo pitanje nije prioritetno uzeto u razmatranje od strane Senata UCG-a, kao krovnog tijela te institucije, već se našlo na posljednjem mjestu i to u okviru tačke koja se odnosi na informacije i pitanja. Imajući u vidu da je Upravni odbor nadležan za usvajanje konačnog izvještaja, prema neažuriranim informacijama sa sajta UCG-a, ovo još nije bilo na dnevnom redu, a samim tim nije poznat ni stav tog tijela. »