Donatori i partneri

Donatori Centra za građansko obrazovanje

Ambasada SAD
Evropska komisija
Britanska ambasada u Crnoj Gori
Britansko ministarstvo za inostrane poslove
dvv International
ERSTE fondacija
Friedrich Ebert fondacija, Regionalna kancelarija Beograd
Fondacija Institut za otvoreno društvo, Predstavništvo Crna Gora
Heinrich Boll fondacija
Holandska kraljevska ambasada
Kanadska međunarodna razvojna agencija CIDA
Kancelarija za mlade Crne Gore
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Njemačko savezno ministarstvo za inostrane poslove
Norveška kraljevska ambasada
Norveško ministarstvo inostranih poslova
Organizacija za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS)
Opština Podgorica
Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa (CJCSP)
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Robert Bosch fondacija
Savjet Evrope
Skupština Crne Gore
Švedska međunarodna razvojna agencija SIDA
Zapadnobalkanski institut

Partneri Centra za građansko obrazovanje

Akcija za ljudska prava
Austrijsko-francuski centar za približavanje u Evropi
Bonum
Centar za antidiskriminaciju EKVISTA
Centar za monitoring
Centar za razvoj nevladinih organizacija
Centar za suočavanje sa prošlošću DOCUMENTA
CIVITAS@BIH
Crnogorsko narodno pozorište
Gradsko pozorište Podgorica
ELSA Crna Gora
Evropski pokret u Crnoj Gori
Evropski servis za građansku akciju
Friedrich Ebert fondacija, Regionalna kancelarija Beograd
Fond za humanitarno pravo
Gej Strejt Alijansa GSA
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj
Institut Alternativa
Institut socijalne inkluzije
Koala production
KIC «Budo Tomović»
Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
LGBT Forum Progres
MAPSS
Natura
Nada
Sigurna ženska kuća
WUS Austrija
Zapadnobalkanski institut

Dodatno, CGO ostvaruje saradnju na projektnoj osnovi sa brojnim institucijama u Crnoj Gori.