Formular za besplatnu pravnu pomoć

Napomene:

  • Molimo Vas da popunite sva tražena polja koja se mogu primijeniti na vaš problem koji nam predstavljate, jer će sve nedostatnosti formulara samo produžiti vrijeme u kojem možemo da vam pružimo pravni savjet.
  • CGO ne radi poslove zastupanja pred sudom, već pruža pravne savjete u domenu specijalizacija koje ima pravni tim i u tom kontekstu može pomoći kroz savjete za dalje postupanje i izradu pismenih predstavki za potrebe stranke, gdje je to primjenljivo.
  • Informacije koje dostavite ovim putem neće biti korišćene za druge svrhe bez saglasnosti podnosioca zahtjeva, osim za potrebe izrade izvještaja i analizu praćenja stanja u ovoj oblasti, pri čemu će sve informacije o vašem identitetu biti uklonjene radi zaštite podataka o ličnosti.

Formular za besplatnu pravnu pomoć

 

Verification