Evropski informativni centar

Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?, okrugli sto, Podgorica, 23. 10. 2017.

Crnogorski san o drugačijoj Evropi, agora, 13. jun 2017.

Evropska perspektiva zapadnog Balkana – od Berlina do Trsta i naprijed, panel diskusija, 2. februar 2017.

Evropski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – značaj i izazovi obrazovanja mladih za preduzetničku kulturu u Crnoj Gori, panel diskusija, 25. mart 2016.

EU programi – novi prostor obrazovnih i razvojnih mogućnosti mladih, panel diskusija, 20. januar 2016.

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, radionica, 25. jun 2014.

Nacrt strategije za informisanje javnosti o EU i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018, okrugli sto, 17. mart 2014.

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, nacionalni seminar, 25. februar 2014.

Potpisivanje Memoramduma o saradnji – RTCG, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo prosvjete, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za razvoj NVO (CRNVO) – za realizaciju projekta “Spremni za Evropu”, 5. februar 2014.

Proces pristupanja Hrvatske EU – koje lekcije Crna Gora može naučiti?, panel diskusija i projekcija filma Sumrak heroja – Hrvatska, Evropa i Međunarodni tribunal (ESI), 2. oktobar 2013.

Studijska posjeta institucijama Evropske unije, 17 – 21. septembar, 2006.

Treninzi o upravljanju projektima i monitoringu i evaluaciji za službenike Ministarstva evropskih integracija i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, april – maj 2005.

Evropske integracije – različiti aspekti i naš put, seminar, 25 – 27. jun 2004