CGO su stvarali/e

U toku proteklih deset godina, veliki broj onih koji su bili dio osnovnog osoblja, kao i saradničkog tima, su uticali na razvoj i oblikovanje Centra za građansko obrazovanje.

Zahvalni smo im na njihovim doprinosima, jer su i njihove inicijative, projektne ideje i komentari doprinijeli, a u mnogim slučajevima i danas doprinose, da Centar kvalitetno i kreativno odgovara na izazove koji stoje pred crnogorskim društvom.