Međunarodni stažisti/kinje

Wanda Tiefenbacher, Međunarodna stažistkinja, 2014.

wanda@cgo-cce.org

Wanda Tiefenbacher, Međunarodna stažistkinja, 2014.Wanda Tiefenbacher je diplomirala na King’s College London, gdje je stekla Bečelor diplomu u oblasti međunarodne politike. Dodatno, usavršavala se u međunarodnim odnosima i psihologiji na Harvard Summer School – Cambridge, MA, SAD. Trenutno je i aktivna članica Međunarodne asocijacije studenata političkih nauka, gdje obavlja funkciju potpredsjednice i rukovoditeljke Odjeljenja za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću. Ranije je radila za brojne NVO koje se bave ljudskim pravima i demokratijom, poput Evropskog trening centra za ljudska prava i demokratiju iz Graca, Austrije ili Federacije evropskih mladih zelenih u Briselu, Belgiji. Takođe, tokom srednje škole, bila je aktivna u omladinskim organizacijama koje se fokusiraju na prava LGBT osoba i prevenciju HIV/AIDS. Na drugoj strani, radi i kao prevoditeljica za njemački i engleski. Koautorka je publikacije “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”. Tečno govori njemački i engleski, a ima i napredno znanje francuskog i španskog, dok je u procesu učenja crnogorskog jezika.