Ana Nenezić, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija

Ana Nenezić, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacijaAna Nenezić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Od 2009, zapošljena je u Centru za građansko obrazovanje (CGO), prvo kao saradnica, a kasnije koordinatorka programa. Uspješno je završila Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO-a, CRNVO-a i EPuCG, uz podršku FOSI ROM, Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba i Školu prirodnog prava na Kopaoniku. Prošla je i obuku za upravljanje u organizacijama civilnog društva, pisanje projekata za EU fondove, praktičnih politika i za tehnike javnog zastupanja. U oblasti liderstva i evropskih integracija usavršavala se u zemlji i inostranstvu, uključujući i studijsku posjetu Evropskom parlamentu u Briselu u organizaciji Ženske demokratske mreže, Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i grupacije Evropskih narodnih partija, zatim kroz program Ženskog političkog liderstva u Budimpešti, Instituta Robert Schuman, Euro-mediteranski liderski program u Izmiru u organizaciji IRI-ija, Političku akademiju Narodne partije iz Austrije, i seminare za razvoj političkih vještina Konzervativne partije iz UK i NDI-ja. U 2017, bila je učesnica prestižnog Međunarodnog programa posjeta za lidere (IVLP) u organizaciji američkog State Department-a. Kao članica Radne grupe učestvovala je u izradi Komunikacione strategije za informisanje javnosti o EU i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018, a trenutno je članica Konsultativnog tijela koje ima mandat da prati i evaluira realizaciju aktivnosti iz Komunikacione strategije. Članica je RG za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava), RG za poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zdravlja), kao i Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Bila je i članica RG za izradu nacrta Zakona o medijima. Ranije je radila kao sekretarka predsjedništva jedne političke partije. Tokom studija bila je aktivna u radu studentskih organizacija. Koautorka i autorka je publikacija Evropa u mom gradu – civilno društvo, lokalne samouprave, građani i građanke – uloga i mjesto u procesu evropskih integracija, stavovi i percepcije građana o integrativnim procesima; Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose; Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU – značaj, uloga i položaj članova; Pravosuđe i sud javnosti; Misli lokalno – djeluj lokalno!; Da li se i kako opštine u Crnoj Gori bore protiv korupcije?; nacionalnih izvještaja Jednake šanse za sve medije – za 2013, 2014, 2015. i 2016. kao i međunarodnog Urušavanje sloboda – mediji i prikrivena cenzura u Crnoj Gori. Tečno govori engleski, a poznaje i francuski jezik.