Ana Puljiz, PR Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ

Ana Puljiz, PR Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJAna Puljiz je osnovne i specijalističke studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Jedan semestar osnovnih studija provela je na Fakultetu za društvene nauke Humboldt Univerziteta u Berlinu. Radila je kao saradnica u nastavi na Fakultetu političkih nauka UCG kroz Program stručnog osposobljavanja, a u 2018. stažirala je u Centru za građansko obrazovanje (CGO). Dobitnica je studentske nagrade za najbolje studente generacije 2015, kao i nagrade za najbolje studente opštine Tivat za 2019. Tokom srednje škole i fakulteta bila je koordinatorka debatnih klubova i učestvovala je na državnim i regionalnim takmičenjima. Organizovala je studentsku Debatnu ligu i debatni turnir ‘George Orwell’. Takođe, bila je koordinatorka Sektora za ljudske resurse u MAPSS-u (Crnogorskom udruženju studenata političkih nauka) kroz koji je radila na projektima poput Diplomatskog kursa, Ambasadorskih dana, Simulacije rada Evropskog savjeta, Simulacije parlamentarne prakse. Tokom studija bila je i voditeljka jutarnjeg programa na studentskom radiju ‘Krš’. Dodatno se usavršavala kroz alternativne obrazovne programe u nevladinom sektoru u oblasti korupcije u obrazovanju, evropskih integracija i diplomatije. Uspješno je završila Regionalnu školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich-Ebert, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, a bila je i učesnica simulacije rada Ujedinjenih nacija (MiMUN). Tečno govori engleski, a služi se njemačkim i španskim jezikom.