Damir Nikočević, Koordinator za razvoj

Damir Nikočević, Koordinator za razvojDamir Nikočević je magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije specijalizirao novinarstvo i stekao Bečelor diplomu kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Osnivač je prvog studentskog portala u Crnoj Gori Tragom, u kojem je bio glavni i odgovorni urednik dvije godine. Prvo radno iskustvo imao je u CGO-a na poziciji PR i saradnika na programima, nakon čega svoj profesionalni angažman nastavlja u advertising agenciji McCann Podgorica na poziciji Advertising Account Executive, kroz koju je učestvovao u brojnim marketinškim projektima i kampanjama te sarađivao sa prestižnim klijentima. Završio je Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES). Dodatno, završio je regionalne programe: Škola demokratije u Banja Luci u organizaciji FES-a, Škola političke filozofije dr Zoran Đinđić, u organizaciji fondacije dr Zoran Đinđić, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju, Politička akademija socijaldemokratija, u organizaciji FES-a i NVU Novo društvo iz Zagreba, euro-atlanski kamp REACT u organizaciji Alfa centra iz Nikšića, itd. Učesnik je studijske posjete Bukureštu Partnerstvo za izgradnju i poboljšanje uloge organizacije u rješavanju izazova javnih politika u organizaciji TACSO-a, te Briselu Direktna demokratija i e-demokratija kao sredstvo za podsticanje transparentnosti i građanskog aktivizma u organizaciji Evropske komisije. Bio je učesnik niza konferencija u regionu u oblasti razvoja civilnog društva, komunikacija i medija, na kojima je i izlagao kao panelista. Tokom studija, 2010/2011 i 2011/2012, bio je stipendista Opštine Herceg Novi za izvanredne uspjehe, a dobitnik je i nagrade za najbolji esej na konkursu Koordinacionog tima za priključenje Crne Gore NATO. Autor, ko-autor ili urednik je publikacija SPINoFACT – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Mojkovac, Cetinje, Petnjica 2017); SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018); SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018); Predizborna prizma TVCG; Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?; Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje (izvještaji za 2012. i 2013); Koliko, kojim medijima i srodnim agencijama opštine u Crnoj Gori plaćaju usluge?; Skupština Crne Gore: koliko je građane/ke Crne Gore koštao rad njihovih predstavnika/ca u 2012; Skupština Crne Gore: javne nabavke i ugovorene usluge; Studentska praksa u Crnoj Gori – između želja i realnosti; Pravosuđe i sud javnosti; Pošto ispit?. Član je uređivačkog kolegijuma Evropskog pulsa i izvršni je producent Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ. Takođe, član je Radnog tijela za izradu Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.