Damir Nikočević, Koordinator za razvoj

Damir Nikočević, Koordinator za razvojDamir Nikočević je magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije specijalizirao novinarstvo i stekao Bečelor diplomu kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Osnivač je prvog studentskog portala u Crnoj Gori „Tragom“ (www.tragom.me), u kojem je bio glavni i odgovorni urednik dvije godine. Prvo radno iskustvo imao je upravo u CGO-a na poziciji PR i saradnika na programima, nakon čega svoj profesionalni angažman nastavlja u advertising agenciji McCann Podgorica na poziciji Advertising Account Executive, kroz koju je učestvovao u brojnim marketinškim projektima i kampanjama te sarađivao sa klijentima poput: Alter Modus, AmCham Montenegro, Azmont Investments, Carlsberg Montenegro, Privredna komora Crne Gore, Colliers International, Discover Montenegro, Hoffmann-La Roche, Idea/Mercator, Imlek, Komercijalna banka AD Budva, L’Oréal, LukOil, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, MIPA, Rokšped, RTCG, The Capital Plaza, The Coca Cola Company, UNDP. Završio je Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES). Dodatno, završio je regionalnu Školu političke filozofije dr Zoran Đinđić, koju je organizovala Fondacija dr Zoran Đinđić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Balkanski fond za demokratiju, kao i regionalnu „Političku akademiju socijaldemokratije“ u organizaciji FES-a i NVU Novo društvo iz Zagreba. Usavršavao se i na seminaru politikologa u organizaciji Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative iz Beograda, potom na regionalnom euro-atlanskom kampu „REACT“ u organizaciji Alfa Centra iz Nikšića, te na studentskom seminaru „Mostovi medijskog obrazovanja” organizovanom od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Učesnik je studijske posjete Bukureštu „Partnerstvo za izgradnju i poboljšanje uloge organizacije u rješavanju izazova javnih politika“ u organizaciji TACSO kancelarije, te Briselu „Direktna demokratija i e-demokratija kao sredstvo za podsticanje transparentnosti i građanskog aktivizma“ u organizaciji Evropske komisije. Takođe u organizaciji regionalne TACSO kancelarije bio je učesnik konferencije u Zagrebu „Transformacija civilnog društva na putu ka Evropskoj uniji“. Tokom studija, bio je stipendista Opštine Herceg Novi za izvanredne uspjehe tokom studijske godine 2010/2011, te 2011/2012, a dobitnik je i nagrade za najbolji esej na konkursu u organizaciji Koordinacionog tima za priključenje Crne Gore NATO. Ko-autor je publikacije „Pravosuđe i sud javnosti“, a autor i ko-urednik publikacije o korupciji u visokom obrazovanju „Pošto ispit?“. Član je uređivačkog kolegijuma „Evropskog pulsa“, i autor je brojnih izvještaja iz oblasti demokratije i evropskih integracija. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.