Mira Popović, saradnica na programima

Mira Popović, saradnica na programimaMira Popović završava master studije u oblasti upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i specijalizirala na građansko-pravnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Ima položen stručni ispit za rad u udržavnim organima. Bila je polaznica Ciklusa predavanja o Žaku Lakanu, u okviru potprograma Savremene tendencije kritičke misli u organizaciji CGO-a, završila je Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES), kao i regionalnu Školu demokratije u organizaciji FES-a u Banjaluci, Školu javnih politika u organizaciji Instituta Alternativa (što je uključilo i kasnije napredne nivoe u oblasti monitoringa i evaluacije javnih politika). Usavršavala se i u oblasti diskriminacije u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti, mirovnim studijama, upravljanju projektima, principima stručnog obrazovanja, karijernoj orijentaciji, itd. Učestvovala je na Međunarodnoj ljetnjoj školi o evropskim integracijama Alpbach foruma, i na Međunarodnoj ljetnoj školi u Gracu u oblasti medija i društva. Kroz stručne studijske posjete u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći boravila je u Londonu, Dablinu i Bukureštu. Tokom 2017. i 2018. se usavršavala u oblasti pisanja prijedloga praktičnih javnih politika i strateškog planiraja kroz TRAIN program, u organizaciji Njemačkog savjeta za međunarodne odnose (DGAP). Bila je saradnica prilikom izrade Funkcionalne analize pravosuđa u Crnoj Gori u okviru projekta Svjetske banke. Dodatno, bila je članica radnih grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore i Zakona o akademskom integritetu pri Ministarstvu prosvjete. Članica je IPA Sektorskog nadglednog odbora u oblasti obrazovanja pri Kancelariji glavnog pregovarača i Upravnog odbora Koalicije NVO Saradnjom do cilja. Angažman u CGO-u je započela stažiranjem i stručnim osposobljavanjem. Tokom studija bila je članica ELSA Crne Gore, aktivna u odsjeku za marketing, a danas je članica Inicijativne grupe Alpbach Podgorica. Predavačica je u Školi ljudskih prava CGO-a. Autorka je ili koautorka publikacija: Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori; Tri godine kršenja ustava – ko je odgovoran?; Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?; Počasna državljanstva – kome se i kako dodjeljuju?; Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)proceuiranje; Nauka iza zatvorenih vrata: nedostatak transparentnosti u UoM-u i što treba učiniti povodom toga?; Imam pravo da znam; i Koliko su (ne)transparentne crnogorske lokalne samouprave? Tečno govori engleski i italijanski, a služi se španskim, njemačkim i francuskim jezikom.