Mira Popović, saradnica na programima

Mira Popović, saradnica na programimaMira Popović trenutno završava master studije u oblasti upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ranije je diplomirala i specijalizirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Građansko-pravni smjer. Bila je polaznica Ciklusa predavanja o Žaku Lakanu, u okviru potprograma Savremene tendencije kritičke misli u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), zatim je završila Školu demokratije u organizaciji CGO-a, uz podršku Friedrich Ebert fondacije (FES), kao i Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, i Školu javnih politika u organizaciji Instituta Alternativa. Usavršavala se kroz seriju treninga u oblasti diskriminacije u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti, vrijednostima mira, upravljanju projektima, evaluaciji, sistemu stručnog obrazovanja, karijernoj orijentaciji, itd. Učestvovala je na Međunarodnoj ljetnjoj školi o evropskim integracijama u okviru Alpbach foruma, i na Međunarodnoj ljetnoj školi u Gracu u oblasti medija i društva. Kroz stručne studijske posjete u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći boravila je u Londonu, Dablinu i Bukureštu. Usavršavala i na polju pružanja besplatne pravne pomoći kroz studijske posjete Londonu, Dablinu i Bukureštu. Tokom jeseni 2013, stažirala je u CGO-u na programu Demokratija, a nakon toga se stručno osposobljavala u programu Aktivno građanstvo. Predavačica je na Školi ljudskih prava CGO-a. Ima položen stručni ispit za rad u udržavnim organima. Tokom studija bila je članica ELSA Crne Gore, aktivna u odsjeku za marketing, a danas je članica Inicijativne grupe Alpbach Podgorica. Autorka je studije «Obrazovajne odraslih u Crnoj Gori» i koautorka publikacija «Tri godine kršenja ustava – ko je odgovoran?», «Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?» i «Počasna državljanstva – kome se i kako dodjeljuju?». Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se španskim, njemačkim i francuskim jezikom.