Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava

Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska pravaPetar Đukanović trenutno priprema tezu na master studijama iz oblasti evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori, kao jedan od najboljih studenata u svojoj grupi. Završio je Školu ljudskih prava u organizaciji CGO-a i Savjeta Evrope, kao i Školu javnih politika u organizaciji Instituta Alternativa. Dodatno se usavršavao u oblasti istraživanja identiteta u Njemačkoj, interkulturalnog dijaloga u Mađarskoj, regionalne saradnje u Hrvatskoj i upravljanja projektima u Belgiji, te oblasti promocije i zaštite LGBT prava u Francuskoj, Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori u organizaciji Savjeta Evrope i TAIEX-a. Uspješno je završio i treninge iz oblasti pisanja prijedloga projekata za EU fondove i upravljanja ljudskim resursima u organizacijama civilnog društva, u organizaciji TACSO kancelarije u Crnoj Gori. Kao stipendista Heinrich Boll fondacije studijski je boravio u Briselu u okviru programa ,,Izgradnja kapaciteta za zapadni Balkan“. Tokom 2010/11 bio je član Lokalne savjetodavne grupe (LAG) u okviru TACSO projekta za Crnu Goru. Član je Upravnog odbora najšire nacionalne koalicije NVO «Saradnjom do cilja». Aktivan je kao predavač u Školi mladog liderstva, koju organizuje CGO, ali i kao trener u oblasti ljudskih prava i evropskih integracija. Član je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Koautor je publikacije “Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose”, “Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori”, kao i “Tri pogleda na borbu protiv diksriminacije”. Odlično govori engleski, a služi se italijanskim i njemačkim jezikom.