Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa Aktivno građanstvo

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa Aktivno građanstvoSnežana Kaluđerović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Uspješno je prošla obuku za povjerioce u stečajnom postupku u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj, kao i trening za trenere izbornih procedura u organizaciji Centra za monitoring (CEMI). Završila je Školu evropskih integracija, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Evropskog pokreta u Crnoj Gori (EPuCG), uz podršku FOSI ROM, a ranije i Školu govorništva na Pravnom fakultetu, tokom koje je učestvovala na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu na kojima je osvajala individualne i ekipne nagrade. Tokom studija, radila je kao asistentkinja na projektu OEBS-a koji se odnosio na praćenje suđenja. Nakon diplomiranja, bila je angažovana kao saradnica na programima u Uniji poslodavaca Crne Gore. Pripravnički staž je odradila, i dodatno radno iskustvo stekla, u Osnovnom sudu u Podgorici u kojem je bila četiri godine. Članica je Savjeta za razvoj NVO i Radne grupe za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja. Bila je i članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju korupcije u okviru Ministarstva pravde, kao i Radne grupe za izradu Strategije podrške talentovanim učenicima/cama pri Ministarstvu prosvjete. Takođe, članica je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Koautorka je publikacija: “Ljudska prava u Crnoj Gori 2010. i 2011. godina”; “O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose”; “Pravosuđe i sud javnosti”; “Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori”; “Tri godine kršenja ustava – ko je odgovoran?”; “Uloga inspekcije u borbi protiv korupcije” i “Činjenice i predrasude – finansiranje NVO i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova”. Govori engleski jezik.