Svetlana Pešić, saradnica na programima

Svetlana Pešić, asistentkinja na programimaSvetlana Pešić je specijalizirala politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije stekla Bečelor diplomu na smjeru novinarstvo. Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert (FES), Školu ljudskih prava u organizaciji CGO-a, a uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, regionalnu Školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, Školu nenasilja i tolerancije u organizaciji SOS telefona Podgorica, “Školu Sofi Šol – mi nećemo da ćutimo” i studij “Ženski sud – feministički pristup pravdi” u organizaciji NVO Anima iz Kotora. Dodatno se usavšavala u oblasti digitalnog marketinga, u organizaciji Digitalizuj.me iz Podgorice, zatim u upravljanju projektima iz EU fondova, pisanju djelotvornih prijedloga praktičnih politika, pisanju izvještaja o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za mlade, primjeni mehanizmima saradnje Vlade i NVO sektora, Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i u odnosima sa javnošću i koncipiranju kampanja za potrebe NVO sektora, kao i razvoju tehnika za izvještavanje u slučajevima kršenja ljudskih prava i oblasti evropskih integracija. Alumnistkinja je Balkans Let’s Get Up!-a u okviru kojeg je pohađala niz seminara na temu ljudskih prava. Sarađivala je u pisanju publikacija “Uloga inspekcija u borbi protiv korupcije”, “Koja su vaša prava i kako da ih zaštitite?”, “Ubrzajmo ljudska prava – kratak pregled podržanih projekata”, a koautorka je analize “Počasna državljanstva – kome se i kako dodjeljuju?” i regionalne studije o primjeni omladinskih politika na zapadnom Balkanu “Participacija mladih – više od fraze”. Članica je uređivačkog kolegijuma Evropskog pulsa, jedinog elektronskog mjesečnika za evropske integracije u Crnoj Gori. Ranije je radila kao asistentkinja na projektima NVO “Bjelopoljski savez nevladinih organizacija”. Bila je stipendistkinja Opštine Bijelo Polje za 2008/2009 i 2011/2012. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i ruskim jezikom.