Tamara Milaš, saradnica na programima

Tamara Milaš, saradnica na programimaTamara Milaš je završila specijalističke studije na građansko-pravnom studijskom programu Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, gdje je prethodno diplomirala. Završila je Školu ljudskih prava, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) pod pokroviteljstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES) i Program Edukacijom do mira u organizacijia CGO-a. Takođe, pohađala je cikluse predavanja u okviru obrazovnog programa Savremene tendencije u kritičkoj misli, u organizaciji CGO-a. Dodatno se usavršavala u oblasti ženskih prava, pisanja prijedloga projekata, a studijski je boravila u Njemačkoj i Islandu. Bila je i učesnica Kopaoničke škole prirodnog prava, u organizaciji Udruženja pravnika Srbije, a pod pokroviteljstvom UNESKO-a i GIZ-a. Tokom studija bila je članica studentske organizacije ELSA Montenegro, a zatim i direktorka sektora za akademske aktivnosti u istoj organizaciji. Tokom 2008/2009, bila je stipendistkinja Centra za međunarodne studije Piter Mank u okviru Programa stipendiranja uspješnih studenata. Takođe, bila je volonterka u Crvenom krstu i CGO-u, kao i aktivistkinja YIHR Crna Gora. Radno iskustvo pravnice započela je u NVO MANS. Predavačica je u Školi ljudskih prava na teme suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava. Članica je redakcija publikacija “Kako Evropski Parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?”, “Uloga lokalnog parlamenta u borbi protiv korupcije” i “Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou”, kao i koautorka publikacija “Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose”, “Pravosuđe i sud javnosti”.“ Suočavanje sa prošlošću – slučaj Morinj”, “Uloga inspekcije u borbi protiv korupcije” i “Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori”. Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim.