Vladimir Vučković, saradnik na programima

Vladimir Vučković, Asistent na programimaVladimir Vučković je doktorski student na Odjeljenju za međunarodne odnose i evropske studije Fakulteta društvenih studija na Masaryk Univerzitetu u Brnu. Završio je master studije politikologije na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu, gdje je ranije diplomirao međunarodne odnose. Tokom 2012. bio je gostujući student na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je pisao master tezu na temu „Odnosi SAD-a i Evropske unije nakon Hladnog rata“ sarađujući sa eminentnim hrvatskim stručnjacima u oblasti evroatlantske bezbjednosti. Jedan je osnivača studentske organizacije APEM (Akcija za političku emancipaciju mladih) na FPN-u, kroz koju je organizovao brojne tribine, radio na projektima ispitivanja javnog mnjenja, sprovođenja i nadgledanja izbora za studentski parlament. Završio je Ljetnju školu za mlade profesionalce 2011 „Izazovi globalnog bezbjednosnog okruženja“ u organizaciji Centra za evropske i sjevernoatlanske odnose (CENAA) iz Slovačke, zatim Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, kao i Školu demokratije u organizaciji CGO-a i FES-a, Međunarodnu ljetnju školu „Siromaštvo i socijalna uključenost“ u organizaciji Š.O.U.M. 1959 iz Slovenije, te Međunarodnu ljetnju školu „Uloga EU i NATO-a u promociji bezbjednosti i saradnje u Jugoistočnoj Evropi“ u organizaciji Ambasade Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Atlantskog vijeća Hrvatske i Centra za međunarodne studije u Hrvatskoj, i Regionalnu školu međunarodnog humanitarnog prava, u organizaciji FPN-a u Beogradu. Dodatno se usavršavao na naprednom treningu „Evropskog foruma o ljudskim pravima i migraciji“ u organizaciji Netzwerk Migration in Europa iz Njemačke, potom na kursu „Upoznavanje sa američkom vladom i politikom“ u organizaciji FPN-a Univerzita u Beogradu i Državnog Univerziteta Apalačion, Sjeverna Karolina. Od 2015, član je Copernicus Graduate School (CGS), međunarodne zajednice doktorskih studenata sa sjedištem u Torunu, Poljska. Bio je stipendista CEEPUS fondacije tokom pisanja master teze, a tokom 2013, kao prvi crnogorski dobitnik stipendije Ballasi Balint, koju je inicirao potpredsjednik Vlade Mađarske i ministar javne uprave i pravde Tibor Navracsics, tri mjeseca stručno se usavršavao u Ministarstvu javne uprave i pravde Mađarske (kabinet ministra i potpredsjednika Vlade). Takođe, dobitinik je JoinEU-SEE PENTA stipendije u okviru Erasmus Mundus programa za četvorogodišnji period doktorskih studija. Autor je članaka iz oblasti demokratije i evropskih integracija i koautor publikacija: Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u toku 2012; Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma?; Urušavanje sloboda: mediji i prikrivena sloboda u Crnoj Gori. Tečno govori engleski, a služi se češkim i italijanskim jezikom.