Vučić Ćetković, finansijski menadžer

Vučić Ćetković, finansijski menadžerVučić Ćetković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je Školu demokratije, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert. Dodatno se usavršavao na Diplomatskoj akademiji u Beču u oblasti riješavanja sukoba, zatim na Akademiji za bankarstvo i finansije u Beogradu u oblasti finansjskih rizika, kao i kroz programe CRS-a u oblasti omladinskog aktivizma i fasilitacije i CGO-a u evropskim integracijama. Učestvovao je u projektu „European Rails of Peace“ u organizaciji Glocal Forum-a iz Italije, uz podršku Pakta za stabilnost JIE i Vlade Austrije. U organizaciji TACSO kancelarije u Crnoj Gori, završio je obuku o upravljanju projektima koji se finansiraju iz EU fondova. Bio je aktivan kao fasilitator u izradi Nacionalnog plana akcije za mlade i volonter u NVO Društvo za ravnopravnost i toleranciju. Studijski je boravio u Makedoniji, Austriji, Italiji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Holandiji, Norveškoj, itd. Pripravnički staž je uradio u Komercijalnoj banci A.D. Budva, gdje je sticao i dalje profesionalno iskustvo u bankarstvu u sektoru rizika. Koautor je publikacije Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose. Bavi se slikarstvom, a tokom 2012. imao je i prvu izložbu koju je organizovala ambasada Republike Austrije u Crnoj Gori. Do sada je izlagao četiri puta u Crnoj Gori i tri puta u inostranstvu (Francuska, UK, Austrija). Odlično govori engleski, a poznaje ruski i njemački jezik.