Savjetodavni odbor

Shodno unutrašnjoj organizaciji koja je određena novim Statutom iz 2012.godine, Centar za građansko obrazovanje ima Savjet, čije je formiranje u toku.