Oglas za polaznike VIII generacije Škole demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike VIII generacije:

ŠKOLE DEMOKRATIJE

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. »

Oglas za polaznike IV generacije Škole za ljudska i manjinska prava

CGO i Kraljevska holandska ambasada raspisuju OGLAS za polaznike IV generacije:

ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA

Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Kraljevska holandska ambasada i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. »

Oglas za polaznike V generacije Škole evropskih integracija i II generacije Regionalne škole evropskih integracija

CGO, CRNVO i EPuCG uz podršku FOSI ROM, raspisuju oglas za polaznike V generacije ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA i za polaznike II generacije REGIONALNE ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA ZA SJEVER CRNE GORE

Školu evropskih integracija čine 7 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca, i obuhvata široki spektar teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti evropskih integracija. Nastava se izvodi dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata (uz mogućnost dodatnih predavanja), kao i kroz stručne seminare. »

Odabrana delegacija za studijsku posjetu Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu Evropskoj uniji, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Nakon pažljivog razmatranja dostavljenih prijava i sprovođenja intervjua gdje je to bilo potrebno, komisija sastavljena od predstavnika organizatora je, u saradnji sa donatorima, odabrala desetočlanu međusektorsku delegaciju koja koja će imati prilike da upozna institucije Evropske unije u Briselu, ali i da predstavi Crnu Goru. »

Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca

Centar za građansko obrazovanje oglašava potrebu za jednim novim radnim mjestom:

Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca

Potrebne kvalifikacije: diplomirani pravnik/ca ili ekonomista (VII stepen stručne spreme), poznavanje engleskog jezika i rada na računarima. Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz neke od programa neformalnog obrazovanja.

Rok za prijavu: 8. jun 2006. godine
Centar za građansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu