Oglas za polaznike XIII generacije Škole demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XIII generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. »

CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da sa vama dijeli svoju viziju Crne Gore kao demokratskog društva odgovornih građana!

Mladi ste, znate, umijete, smijete,
budite akteri, nikako pasivni posmatrači!
Dođite da zajedno mijenjamo okruženje u kojem živimo
i stvaramo društvo jednakih šansi!

CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca:

  • 6 saradnika/ca u okviru programa Demokratija (potprogrami: Mediji i demokratija, Odgovornost i transparentnost vlasti, Politička memorija, Korupcija u obrazovanju)
  • 4 saradnika/ca u okviru programa Evropske integracije (potprogrami: Evropski puls, Crna Gora na putu ka EU)
  • 3 saradnika u okviru programa Ljudska i manjinska prava (potprogrami: Tranziciona pravda, Javno zastupanje)
  • 3 saradnika/ca u okviru programa Aktivno građanstvo (potprogrami: Korupcija u obrazovanju, Građani se pitaju)
  • 1 saradnika/cu za web dizajn i ažuriranje web sajta CGO-a

Uslovi: fakultetska diploma (nije obavezna za sve pozicije), aktivno znanje engleskog jezika (nije obavezno za sve pozicije), kompjuterska pismenost, sposobnost samostalnog, kao i timskog rada, dobro snalaženje u stresnim situacijama, preciznost, tačnost, osjećaj odgovornosti i inicijative, dinamičan pristup i posvećenost poslu.

Prednost imaju kandidati/kinje koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma. Probni rad u trajanju od mjesec dana je obavezan.

Prijave sa biografijama slati na info@cgo-cce.org do 10. februara 2009. do 17h. Ograničen broj prijavljenih će biti pozvan na intervju. Više informacija o CGO možete pronaći na www.cgo-cce.org

Sporedna glumica

No, u 2009. smo ušli bez dileme. Potpredsjednica Vlade odavno ne brani crnogorske već interese par familija koje nedomaćinski upravljaju Crnom Gorom i koje su sebe poistovjetile sa državom. Tako je umjesto obećavajuće glavne uloge u ovom odlučujućem procesu za Crnu Goru svjesno prihvatila ulogu sporedne glumice i u nju uložila sve što ima…

Sporedna glumica – (pdf)